Green hillside with some trees

A ellir defnyddio coed y tu allan i goetiroedd ym Mhrydain i greu ein coetiroedd yn y dyfodol?

Gyda llywodraethau datganoledig y DU yn addo degau o filiynau o bunnoedd ar gyfer cynlluniau plannu coed, mae myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor yn edrych ar ba mor dda mae coed sydd heb eu plannu ac sy’n tyfu y tu allan i goetiroedd yn sefydlu, a sut y gallem gynnwys y coed hyn mewn cynlluniau cyffredinol i ehangu coetiroedd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?