person looking down at window

Mae hanes o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cynyddu'r risg y bydd rhieni'n defnyddio cosb gorfforol tuag at blant

Mae papur newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor yn dangos bod dioddef profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) fel camarfer plant a dod i gysylltiad â thrais domestig yn gallu effeithio ar ymddygiad magu plant unigolion yn ddiweddarach mewn bywyd, gan gynyddu'r risg y byddant yn defnyddio cosb gorfforol tuag at blant.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?