two men stand on construction site

Prifysgol Bangor yn cydweithio gyda chymdeithas dai Adra er mwyn datblygu sgiliau ac ymchwil ym maes ddatgarboneiddio’r stoc dai

Mae Prifysgol Bangor ac Adra, darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru, wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) i ddatblygu sgiliau ac ymchwil i ddatgarboneiddio stoc tai.

 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?