Parc i Fangor, parc i bawb.

Mae Parc y Coleg wedi'i leoli wrth droed Prif Adeilad y Celfyddydau Prifysgol Bangor a drws nesaf i Pontio. Mae’n lle gwyrdd pwysig ond sydd wedi ei anghofio’n aml yng nghanol Dinas Bangor. Yn hanesyddol, mae’r parc wedi cael ei drin fel lle ynysig heb unrhyw syniad clir o’i ddefnydd na’i ddiben, ond erbyn hyn mae cynlluniau ar y gweill i wneud y parc yn lle mwy croesawgar i bawb ei fwynhau.
 
Ein gweledigaeth ar gyfer y parc yw ei agor a chreu lle gwyrdd croesawgar a dymunol yng nghanol y ddinas. Gyda chyfleusterau a phosibiliadau newydd, gellir trawsnewid y parc i fod yn lle bywiog a chyffrous ar gyfer addysg a mwynhad.
 

Partners

 

 

Logos of partners of the project

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?