Image of land with machinery in the background

Prifysgol Bangor yn hysbysebu PhD wedi ei gyllido’n llawn i edrych ar sut i gynyddu faint o garbon a gaiff ei storio gan ecosystemau mawndiroedd

Cynefinoedd tir gwlyb yw mawndiroedd sydd i’w canfod ar gorsydd a ffeniau ac maen nhw’n storio carbon i gymaint graddau nes y gall newid yr hinsawdd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?