two people looking at timber with computers

Gyda diwydiannau mawr fel adeiladu yn rhoi ffocws cynyddol ar effeithlonrwydd carbon ac olion traed, fel dosbarthwr mae angen i ni allu cyfathrebu’n uniongyrchol ac yn syml â’n holl randdeiliaid am y cynhyrchion rydym yn eu gwerthu.

“Mae gweithio gyda Phrifysgol Bangor ar y gyfrifiannell carbon hon wedi bod yn hynod werthfawr gan eu bod yn deall ar unwaith nid yn unig nodau busnes y prosiect, ond hefyd sut i gasglu a chyflwyno’r wybodaeth orau mewn modd a fyddai’n hawdd cael gafael arno.

Ewa Bazydlo,  Rheolwr Amgylcheddol a Chydymffurfiaeth James Latham

Bu'r ddau aelod o tîm Asesu Cylch Bywyd y Ganolfan Biogyfansoddion, Campbell Skinner a George Roberts yn gweithio ar y project.

“Bydd darparu neges glir ynghylch lefel yr hyder yn y data hefyd yn helpu i gyflawni dau nod allweddol sydd gennym; annog y rhai sy’n ymwneud â’r broses ddylunio i ddefnyddio’r cynnyrch mwyaf effeithlon sydd ar gael, ond hefyd gwthio’r sector tuag at safon uwch o fesur carbon.”

Dywedodd Campbell Skinner, uwch ddadansoddwr asesu cylch bywyd yng nghanolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor: “Mae gweithio ochr yn ochr â chwmnïau fel hyn yn hanfodol i helpu i nodi meysydd lle gellir gweithredu arferion cynaliadwyedd ychwanegol megis monitro carbon neu gynyddu effeithlonrwydd ynni yn y broses gynhyrchu i gefnogi’r camau byd-eang tuag at economi net sero.

“Mae cyfrifiannell Latham yn gam gwych ymlaen gan ei fod yn galluogi cwsmeriaid i fwynhau tryloywder llwyr o ran effaith carbon a chywirdeb gwyddonol yr hyn y maent yn ei brynu.

“Trwy gynnwys ardystiad ynghylch cywirdeb a statws derbyniad cymheiriaid y data, bydd y gyfrifiannell hefyd yn sicrhau bod yr effaith yn cael ei nodi i raddau llawer manylach na defnyddio amcangyfrifon bras, gan ganiatáu ar gyfer darlun gwell o'r gwahaniaeth y mae cynnyrch mwy cynaliadwy yn ei wneud. ar brosiectau.

“Bydd hyn o fudd nid yn unig i gwsmeriaid, a fydd yn gallu ymchwilio a dewis y cynhyrchion mwyaf cynaliadwy, ond bydd hefyd yn annog cyflenwyr i gymryd mwy o gamau i sicrhau bod adnoddau a’u hôl troed carbon yn cael eu mesur a’u hadolygu gan gymheiriaid.

“Mae wedi bod yn wych gweithio ochr yn ochr â Latham’s i gynhyrchu’r offeryn hanfodol hwn a fydd yn helpu rhoi gwybodaeth i gwsmeriaid o’r broses o anfonebu hyd at ddosbarthu, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw i barhau i ehangu’r nwyddau sy’n cael eu cynnwys dros amser.”

Mae James Latham yn un o ddosbarthwyr annibynnol mwyaf y DU o bren, paneli ac arwynebau addurniadol.

I gael rhagor o wybodaeth am James Latham ewch i www.lathamtimber.co.uk, ac i gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Biogyfansoddion Prifysgol Bangor, ewch i www.biocomposites.bangor.ac.uk.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?