Canllawiau ar gyfer cadeirio cyfarfodydd dwyieithog

Cadeiryddion - pwyntiau i'w cofio :

 • Croesawch bawb i'r cyfarfod yn Gymraeg a Saesneg.
 • Eglurwch bod y cyfarfod yn un dwyieithog a bod croeso i bobl gyfrannu yn Gymraeg neu Saesneg.
 • Gwiriwch fod gan bawb sydd eu hangen benset a'u bod yn gweithio a chyflwynwch y cyfieithydd ar y pryd.
 • Os ydych yn siarad Cymraeg:
  • cadeiriwch gymaint â phosib o'r cyfarfod yn Gymraeg er mwyn rhoi hyder i aelodau ddefnyddio'r Gymraeg
  • os ydych yn teimlo bod iaith y cyfarfod yn troi'n ormodol i'r Saesneg, gallwch ymateb yn Gymraeg i sylwadau a chwestiynau Saesneg.
 • Os nad ydych yn siarad Cymraeg:
  • defnyddiwch rai ymadroddion allweddol i wneud yn siŵr fod y Gymraeg yn cael ei chlywed yn rheolaidd o'r gadair.
 • Caewch y cyfarfod yn Gymraeg a Saesneg.
 • Diolchwch i'r cyfieithydd ar y pryd.