Ffeil Lofnod

Dyma enghraifft o ffeil lofnod ar gyfer ei gosod ar waelod negeseuon e-bost. Yn ôl Cynllun Iaith y Brifysgol, mae angen i ffeiliau llofnod fod yn ddwyieithog, gyda'r Gymraeg yn dod cyn y Saesneg.

Mr. John Jones
Teitl Swydd / Job Title
Ysgol neu Adran / School or Department
Prifysgol Bangor / Bangor University
Ffordd y Coleg / College Road
Bangor, Gwynedd. LL57 2DG

Ffôn / Tel: 01248 123123 Ffacs/Fax:01248 123123
Ebost / Email: john.jones@bangor.ac.uk
Gwefan / Website: www.bangor.ac.uk

Os ydych yn dysgu Cymraeg, gallwch ychwanegu'r geiriau hyn at eich ffeil lofnod:

Rwyf yn dysgu Cymraeg. Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu yn Saesneg.
I am learning Welsh. Please write to me in Welsh or in English.

Cymorth Sydyn

Os oes angen cymorth arnoch gyda theitl eich swydd neu enw eich adran, ysgol neu goleg, defnyddiwch y dolenni isod.