Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Buddion Bangor

Buddion Bangor yw’r enw a roddir i’r buddiannau sydd ar gael i aelodau staff, rhai ohonynt drwy drefniant aberthu cyflog.

Cyflwyniad

Yn y cyflwyniad byr isod mi gewch wybodaeth bellach yn sydyn am yr holl fuddion sydd ar gael:

Cyflwyniad Buddion Bangor (pps)

Neu gallwch ddarllen ymlaen i ddarganfod mewn mwy o fanylder am yr holl fuddion a gynigir.

5 Buddion ar gael drwy drefniant aberthu cyflog

Ar hyn o bryd mae pump ar gael drwy drefniant aberthu cyflog, sef pensiwn (USS ac UPAS), Tír na nÓg Cynllun Di-dreth, Cynllun Talebau Gofal Plant, Cynllun beicio i’r gwaith, Phrynu Gwyliau Blynyddol, a Talu am Barcio.

Cliciwch ar y cynllun isod am ragor o wybodaeth.

Buddion sydd dim ar gael drwy drefniant aberthu cyflog

Mae hefyd buddianau eraill ar gael, sydd ddim trwy drefniant aberthu cyflog, fel y canlynol:

 • Gall staff rwan sefydlu cyfrif cynilo neu fenthyca arian drwy'r Undeb Credyd Cambrian a thalu yn uniongyrchol o'u cyflog. Cliciwch yma am fanylion pellach.
 • Mae gan staff yn y Brifysgol bellach y cyfle i gael yr un gostyngiadau a gynigir i fyfyrwyr trwy Gerdyn Gostyngiadau UCM. Cliciwch yma am fanylion pellach: Cerdyn Disgownt UCM  
 • Clwb Teithio Cyflogwyr Arriva – yn rhoi disgownt i staff i deithio ar bysiau Arriva. Mae staff yn gallu elwa o ddisgownt ar gost y tocyn, talu yn uniongyrchol drwy debyd uniongyrchol, gyda’r tocyn yn cael ei anfon i’r cyfeiriad cartref. Does dim angen cytuno i ymuno am gyfnod penodol, ac mae’r cynllun yn rhoi’r hawl i fyny at ddau blentyn teithio am ddim ar benwythnosau a gwyliau bank. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth.
 • Mae gan aelodau staff hefyd yr hawl i gael gostyngiad a’r y gost o ddefnyddio cyfleusterau Chwaraeon a Hamdden y Prifysgol. Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau ar gost.
 • Mae’r cyfle ar gael i staff y brifysgol geisio am ysgoloriaeth neu ddisgownt ar leoliad addysg i'w phlant gyda Myddleton College.   Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

 • Chwilio am yswiriant rhag ofn i chi fod mewn damwain beicio.   Mae Serious Cycle Scheme yn cynnig yswiriant am ddim i weithwyr y Brifysgol.  Cliciwch yma am wybodaeth bellach.
 • Chwilio am gymorth cyfreithiol i werthu neu archebu Tŷ, mae’r cyfreithwyr Mackenzie Jones yn cynnig disgownt i weithwyr y Brifysgol. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.
 • Angen cefnogaeth efo trawsgludo.   Mae Express Conveyancing yn cynnig gostyngiad o hyd at 20% ar ffioedd cyfreithiol.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
 • Hacker & Case - Gall staff arbed 10% drwy archebu ar y safle we.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. 
 • Cotswold - Gall staff arbed 15% drwy archebu yn y sip ne ar y safle we.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
 • Ymwadiad

A oes buddion eraill a dylai Prifysgol Bangor eu cynnig i staff? Cysylltwch a benefits@bangor.ac.uk gyda’ch awgrymiadau.