Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Undeb Credyd


Dyw talu am yr achlysur arbennig yna erioed wedi bod yn haws.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymuno ag Undeb Credyd Cambrian i gynnig ffordd hawdd i'n staff gasglu tipyn o gelc neu fenthyca arian ychwanegol pan fyddwch angen hynny.

Gyda'r cynllun arbedion newydd rydych yn pennu faint o arian rydych eisiau ei arbed yn rheolaidd a chaiff y swm ei dalu wedyn yn uniongyrchol o'ch cyflog i'r cyfrif cynilon yn Undeb Credyd Cambrian.

Gellwch amrywio'r swm rydych eisiau ei arbed ar unrhyw adeg ac, wrth gwrs, gellwch fynd at eich cynilon pan fyddwch eu hangen.

Os byddwch angen benthyciad, efallai oherwydd costau nas rhagwelwyd, i grynhoi dyledion neu i dalu am welliannau i'ch cartref, mae Undeb Credyd Cambrian yn cynnig gwasanaeth ariannol doeth, gyda chyfraddau llog is ar fenthyciadau.

Gellir trefnu ad-daliadau drwy'r gwasanaeth Arbedion ar y gyflogres, gan roi tawelwch meddwl i chi y caiff eich taliadau eu gwneud ar amser.

Pam ymuno â'r cynllun?


• Mae'n ffordd hawdd o arbed ar gyfer pethau a all godi'n annisgwyl, neu ar gyfer gwyliau, y Nadolig neu gar newydd etc.
• Mae swm bychan a dynnir yn awtomatig o'ch cyflog yn datblygu'n gronfa hwylus o gelc heb i chi sylwi hyd yn oed.
• Byddwch yn cael yswiriant bywyd AM DDIM gyda'ch arbedion.
• Gellwch ddefnyddio ein gwefan EASYasABCsavings.com i fanteisio ar ostyngiadau ar-lein gan werthwyr cenedlaethol a lleol.

Yn ogystal â benthyciadau syml, hyblyg a fforddiadwy


• Ar gael pan fyddwch eu hangen gyda chyfnodau ad-dalu hwylus i'ch siwtio.
• Llog isel a dim cosbau am ad-dalu'n gynnar.
• Yswiriant AM DDIM i warchod benthyciadau.
• Gellwch barhau i arbed wrth i chi ad-dalu eich benthyciad.

I agor cyfrif y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw rhoi £7.00 ynddo. Rydym yn cymryd ffi weinyddol o £2.00 y flwyddyn ac mae'n rhaid i chi adael £5.00 yn y cyfrif bob amser i'w gadw'n agored.


I gael mwy o wybodaeth ffoniwch Adran Gyflogres Undeb Credyd Cambrian ar 01745 345533 neu e-bostiwch payroll@cambriancu.com neu ewch i'r wefan yn www.cambriancu.com/en/

Cliciwch yma am ddolen o gwestiynau a ofynnir yn aml ynghylch yr Undeb Credi: Cwestiynau Cyffredin i Weithwyr.