Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion

Cynllun Cydraddoldeb Strategol


Diolch i bawb a gyfrannodd i ddatblygiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol.

Polisi Urddas yn y Gwaith ac wrth Astudio

Cynghorwyr ar Aflonyddu a Ffynonellau Cefnogaeth Eraill

Cysylltiadau Hyrwyddwr Cydraddoldeb

Croeso

Nod Prifysgol Bangor yw creu amgylchedd sy'n parchu ac yn gwerthfawrogi cyfraniad cadarnhaol ei holl aelodau, fel y gallant wireddu eu potensial llawn a chael budd a mwynhad o'r rhan a chwaraeant yn mywyd y Brifysol.  I gyrraedd y nod hwn, mae'r Brifysgol yn cydnadbod fod gan ei holl aelodau a drapar aelodau yr hawliau sylfaenol canlynol:-

  • Cael eu trin ag urddas a pharch
  • Cael eu trin yn deg
  • Cael eu hannog i wireddu eu posibilidau'm llawn

Am fwy o wybodaeth am y dyletswyddau cliciwch ar y linciau isod: