Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd Prifysgol Bangor ei sefydlu o ganlyniad i ymgyrch yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg dros ddarparu gwell addysg uwch yng Nghymru. Agwedd bwysig ar yr ymgyrch codi arian i sefydlu coleg statws prifysgol ym Mangor, oedd y cyfraniadau gwirfoddol a wnaed gan bobl lleol, gan gynnwys ffermwyr a chwarelwyr, o'u tâl wythnosol dros nifer o flynyddoedd.

Agorodd y Brifysgol ei drysau ar 18 Hydref 1884 mewn hen dafarn hyfforddi ar lannau Culfor Menai gyda 58 o fyfyrwyr a 10 aelod o staff. Yng Ngogledd Cymru roedd brwdfrydedd mawr dros achos addysg menywod. O'r myfyrwyr cyntaf i gael eu cofrestru yn y Coleg, roedd traean yn fenywod.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 2024 yn ddatganiad o'n hymrwymiad parhaus i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac mae'n cefnogi ein cenhadaeth i fod yn,

“Sefydliad cryf, hyderus a gydnabyddir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar sail ei bortffolio amrywiol o addysgu ac ymchwil, ac am y profiad unigryw, amlddiwylliannol a chynhwysol y mae'n ei roi i'w staff a'i fyfyrwyr.”
Adeiladu ar Lwyddiant 2015 – 2020

Gwyliwch y cyflwyniad byr hwn i gael gwybodaeth am Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ym Mhrifysgol Bangor

Dyma ein Hysbysiad Preifatrwydd Cydraddoldeb