Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltiadau Staff a Dolennau

Enw

Teitl

Est

Cyfeiriad E-Bost

Nia Blackwell Swyddog Adnoddau Dynol & Cyfartaledd ac Amrywiaeth 8321 pos806@bangor.ac.uk
Mari Ellis Roberts Swyddog Datblygu & Hyfforddiant 3867 pose04@bangor.ac.uk

 

Cysylltiadau Mewnol

 
Gwasanaethau Myfyrwyr www.bangor.ac.uk/studentservices/index.php.cy
Datblygu Staff www.bangor.ac.uk/humanresources/staffdevelopment

 

Ymgynghorydd Urddas

Lleoliad

Ffôn

Delyth Murphy * Canolfan Ehangu Mynediad 01248 38 3761
Lorrie Murphy Ysgol Gemeg 01248 38 2384
Anita Thomas

Swyddfa Ymchwil a Menter

01248 38 8525
Tony Heaton Llyfrgell 01248 38 2980

* dangos bod cefnogaeth i’w chael yn Gymraeg neu yn Saesneg

Cynghori i Fyfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr Rhif cyswllt cyffredinol

01248 38 0000

http://www.myfyrwyrbangor.com/index.php.cy

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Archebwch le ymlaen llaw drwy gysylltu â’r Gweinyddwr

01248 38 8520

counselling@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr  

01248 38 2024

www.bangor.ac.uk/studentservices/index.php.cy

 

Cynghori i Staff

EAP Cynghori cyfrinachol i staff

 

www.bangor.ac.uk/humanresources/eap.php.cy

Undebau Llafur

UCU

Unison

UNITE

http://bucu.bangor.ac.uk 

https://www.unison.org.uk/

http://unite.bangor.ac.uk 

Adnoddau Dynol Rhif cyffredinol y dderbynfa a chyfeiriad e-bost

01248 38 3847

hr@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch

Rhif cyffredinol y dderbynfa a wefan

01248 38 3847

www.bangor.ac.uk/hss/index.php.cy


Cynghori i Staff

CAB

Cyngor cyffredinol

www.citizensadvice.org.uk

CRUSE

Cynghori mewn profedigaeth

www.crusebereavementcare.org.uk

Equality Challenge Unit www.ecu.ac.uk
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol www.eoc.org.uk

Her Iechyd Cymru

Ystod eang o gyngor a chefnogaeth yn cynnwys rhoi’r gorau i ysmygu a materion iechyd eraill

http://new.wales.gov.uk/hcwsubsite/
healthchallenge/individuals/?skip=1&lang=cy

RELATE

Cwnsela  perthynas

01248 35 2256