Cyrchfannau Graddedigion

Mae ein graddau wedi’u cynllunio’n ofalus i ddatblygu law yn llaw â’r amgylchedd cyfreithiol sy’n newid yn barhaus, ac i roi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r medrau cyfreithiol sy’n ofynnol gan ddiwydiant sy’n dod yn fwyfwy byd-eang. Mae hyn yn golygu bod ein graddedigion yn mynd ymlaen i nifer o gyrchfannau, yn cynnwys cyflogaeth, astudiaeth bellach, hyfforddiant cyfreithiol a’r byd academaidd.

Graddau Cymhwysol yn y Gyfraith

Mae ein holl gynlluniau gradd LLB yn Raddau Cymhwysol yn y Gyfraith, sy’n golygu eu bod wedi’u cymeradwyo gan Gymdeithas y Gyfraith dros Gymry a Lloegr ac wedi’u cydnabod ar gyfer mynediad at yr hyfforddiant galwedigaethol proffesiynol sydd ei angen i ddod yn Gyfreithiwr neu’n Fargyfreithiwr. Mae ein rhaglenni Ôl-radd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd gyda chwmnïau cyfreithiol, sefydliadau rhyngwladol, llywodraeth leol, addysgu ac ymchwil.

Mae’r profiad academaidd a gynigir gan yr Ysgol wedi’i gyfoethogi gan raglen o weithgareddau sydd wedi’u cynllunio i annog myfyrwyr i gyflymu eu datblygiad personol ac i feithrin medrau a fydd yn rhoi mantais iddynt yn y farchnad swyddi sy’n dod yn fwyfwy cystadleuol.

Cyrchfannau hysbys graddedigion Ysgol y Gyfraith, Bangor

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf o’r arolwg Cyrchfannau’r Rhai a Adawodd Addysg Uwch blynyddol (DLHE, 2015-16), roedd 91.3% o’n graddedigion mewn gwaith neu astudiaeth bellach 6 mis ar ôl graddio, gyda’r ymraniad fel y canlyn:

 • Gwaith llawn-amser: 28.0%
 • Gwaith rhan-amser: 13.4%
 • Gweithio yn y lle cyntaf ac hefyd yn astudio: 4.9%
 • Astudio yn y lle cyntaf ac hefyd yn gweithio: 3.7%
 • Astudio'n llawn-amser : 37.8%
 • Astudio'n rhan-amser: 1.2%

Cyrchfannau diweddar graddedigion

Yn ddiweddar, mae graddedigion o Fangor wedi cael gwaith neu gyfleoedd ar gyfer astudiaeth bellach yn rhai o’r sefydliadau isod:

 • Lincoln’s Inn (Bar)
 • Y Deml Ganol (Bar)
 • Coleg y Gyfraith (Hyfforddiant ar gyfer Cyfreithwyr)
 • Refeniw a Thollau Ei Mawrhydi, Cyfreithiwr Trysorlys
 • Bar Efrog Newydd
 • Prifysgol Arizona
 • Banc Shanghai
 • Y Cenhedloedd Unedig
 • Llywodraeth Prydain
 • Gweinyddiaeth Datblygiad Cyfalaf Ffederal yn Nigeria
 • Rheolaeth ar Fewnfudo
 • Banc Cronfa Malawi
 • Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi
 • Swyddfa’r Cabinet, Llundain
 • Sefydliad Rhydychen dros Ymarfer Cyfreithiol (Cwrs Ymarfer Cyfreithiol)
 • Cyfreithwyr Wilson Browne
 • Coleg y Gyfraith, Caer
 • Cyfreithwyr Stephenson LLP
 • Cyngor Gwynedd
 • Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste (Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol yn y Bar)
 • Comisiwn Henoed Cymru
 • Marsden a Rawthorn
 • Cyfreithwyr Edward Hughes
 • Y Llu Awyr Brenhinol
 • Cyngor Ar Bopeth
 • Cyfreithwyr Cordner Lewis
 • Tudur Owen Roberts Glynne a’r Cwmni
 • Howell Davies a’r Cwmni
 • Prifysgol Caer-wysg
 • Ernst a Young (adran Cyfalaf Dynol)
 • Monbus (adran gyfreithiol)
 • FoxMandal Little
 • Prifysgol Portsmouth
 • Banc Canolog Llywodraeth Sindh