Cynnal Ffug Lysoedd

Gweithgaredd yw cynnal ffug lysoedd barn  lle mae myfyrwyr y gyfraith yn dadlau achosion cyfreithiol ffug mewn sefyllfaoedd sy'n ymdebygu i achosion llys go iawn. Mae dau bâr o ddadleuwyr - yr Apelwyr a'r Atebwyr - yn dadlau'r achos o flaen 'barnwr' (gan amlaf bydd yn ddarlithydd neu fyfyriwr ôl-radd). Nid y tîm sy'n ennill yr achos o anghenraid yw'r tîm buddugol, ond y tîm sy'n cyflwyno eu dadleuon cyfreithiol orau.

Pam cynnal ffug lysoedd?

Mae cynnal ffug lysoedd yn ychwanegiad defnyddiol at radd yn y gyfraith gan ei fod yn dangos i fyfyrwyr sut y gellir defnyddio gwybodaeth gyfreithiol mewn sefyllfaoedd go iawn. Mae'n rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau dadansoddi, dehongli a chyfreithiol, a gall hefyd gynorthwyo myfyrwyr i wella eu hyder wrth siarad yn gyhoeddus, ymchwilio, datrys problemau a rhoi cyflwyniadau. Mae'n mynd yn gynyddol anodd mynd i'r proffesiwn cyfreithiol ac yn aml mae ffurflenni cais am gyrsiau cyfreithiol proffesiynol ac i ymuno â chwmnïau cyfreithwyr a siambrau bargyfreithwyr yn nodi ei bod yn hanfodol bod ymgeiswyr yn gallu rhoi tystiolaeth o'u profiad o ddadlau achosion neu gymryd rhan mewn ffug lysoedd tra oeddent mewn prifysgol. Rydym ni wedi ymateb i'r alwad hon drwy roi digon o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiadau ymarferol o ddadlau mewn ffug lysoedd.

Ffug Lysoedd yn Ysgol y Gyfraith ym Mangor

Ers iddi gynnal cystadleuaeth ryngwladol bwysig, sef Cystadleuaeth Ewropeaidd Ffug Lys Barn yn 2009, mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi datblygu yn un o'r ysgolion mwyaf gweithgar a llwyddiannus yn y maes yma yng Nghymru.

Dros y blynyddoedd rydym wedi cynyddu ein buddsoddiad mewn ffug lysoedd barn a'n darpariaeth ohonynt. Erbyn hyn mae gennym ddeg o gystadlaethau ffug lysoedd barn mewnol, rydym yn cystadlu'n rheolaidd mewn wyth cystadleuaeth genedlaethol ac rydym yn gysylltiedig â thair cystadleuaeth ryngwladol. Rydym wedi meithrin cysylltiadau cryf â Chanolfan Cyfiawnder Troseddol Caernarfon, Llys y Goron Manceinion, Llys Ynadon Salford, Canolfan Cyfiawnder Sifil Manceinion a nifer fawr o farnwyr blaenllaw. Yn 2014 fe wnaethom agor replica o ystafell llys ar y campws ar gost o £25,000.

Tra bo dadlau mewn ffug achosion yn awr yn elfen graidd o'n modiwl 'Sgiliau Cyfreithiol', ac yn fodiwl dewisol i fyfyrwyr blwyddyn dau sy'n gwneud y cwrs 'Ffug Lysoedd a Moeseg Gyfreithiol Uwch', mae gweithgaredd gwirfoddol dan arweiniad myfyrwyr hefyd ar gael a drefnir gan ein Cymdeithas Adfocatiaeth Gyfreithiol Myfyrwyr.

Cystadlaethau

Mae ein myfyrwyr wedi cael llawer o lwyddiant yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ddod y tîm cyntaf erioed i gynrychioli Cymru yn Ffug Lys Barn Rhyngwladol Telders yn 2013, a dod yn bencampwyr Cymru mewn dadlau mewn ffug lysoedd yn 2014. 

Erbyn hyn mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y cystadlaethau a ganlyn:

 • McLaren Criminal Law Moot
 • Cwpan Griffiths (cyfrwng Cymraeg)
 • Exceptional Advocate Award (Cymraeg a Saesneg)
 • Bangor University Law School Moot (BULSM)
 • Legal Skills First Year Moot (Cymraeg a Saesneg)
 • JustCite Most Improved Advocate Award
 • Owen Equity and Trusts Moot
 • McDermott 24 Hour Tort Law Moot
 • Bangor University’s Talent Opportunities (TOP) Mooting (Cymraeg a Saesneg)
 • Bangor Law School’s Legal English Summer School Moot
 • Oxford University Press Competition
 • Lexis Nexis Welsh National Moot
 • UKLSA Moot
 • NSLS Moot
 • NSLS E-Moot
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol Welsh Moot (cyfrwng Cymraeg)
 • National Speed Mooting Competition
 • Varsity Moot Competition
 • European Law Moot Court (Court of Justice of the European Union, Luxembourg) (Saesneg a Ffrangeg)
 • Telders International Law Moot Court (Yr Iseldiroedd)
 • K.K. Luthra Memorial Moot (New Delhi, India)

Cydlynydd Ffug Lysoedd

Stephen Clear yw Cydlynydd Ffug Lysoedd yr Ysgol. Bu'n gyfrifol am sefydlu cystadlaethau mewnol cyntaf Ysgol y Gyfraith Bangor yn 2008-09, sef y McLaren Criminal Law Moot a Ffug Lys Cymreig Cwpan Griffiths. Ers hynny mae wedi arwain yr Ysgol i gymryd rhan mewn amryw o gystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol pwysig. Fel arweinydd modiwl 'Sgiliau Cyfreithiol' a 'Ffug Lysoedd a Moeseg Gyfreithiol Uwch', mae'n gyfrifol ar hyn o bryd am ddysgu sgiliau dadlau mewn ffug lysoedd ym Mangor. Hefyd yn 2015 fe wnaeth Stephen, gyda Dr Yvonne McDermott Rees, hyfforddi tîm israddedigion Bangor i gymryd rhan yng nghystadleuaeth K.K. Luthra International Criminal Law Moot yn New Delhi, India. 

Ym Mawrth 2015 penodwyd Stephen yn Brif Feistr Ffug Lys ar gyfer Cystadleuaeth Ffug Lys Genedlaethol Gymreig Lexis Nexis.

I gysylltu â Stephen, anfonwch e-bost at s.clear@bangor.ac.uk neu ffonio 01248 383078.