Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mathau o raddau yn y gyfraith

Mewn prifysgol gellwch astudio ystod eang o wahanol fathau o raddau yn y gyfraith. Os ydych yn bwriadu ymarfer y gyfraith ar ôl graddio, dylech sicrhau bod eich cwrs yn Radd Gymhwyso yn y Gyfraith a'i bod yn ymdrin â phynciau sylfaenol y gyfraith.  

Gradd LLB yn y Gyfraith

Efallai mai'r math o radd yn y gyfraith a gaiff ei hastudio fwyaf yw'r radd LLB yn y Gyfraith. Bydd gradd LLB yn y Gyfraith yn cynnwys astudio saith pwnc sylfaen Gradd Gymhwyso yn y Gyfraith, ond bydd yn rhoi cyfle i chi hefyd ddilyn elfennau eraill o ddiddordeb i chi drwy ddarparu ystod o fodiwlau dewisol. Dylai'r modiwlau dewisol hyn, yn ogystal â'ch traethawd hir a darnau o waith estynedig eraill, eich galluogi i arbenigo i raddau mewn maes o'r gyfraith.

Mathau o raddau y gyfraith gyda phwnc arall

Yn ogystal â'r radd arbenigol LLB y Gyfraith, mae Ysgol y Gyfraith Bangor hefyd yn cynnig amrywiaeth o raddau 'Y Gyfraith gyda'. Mae'r rhain hefyd yn Raddau Cymhwyso yn y Gyfraith ond yn cynnig maes astudio ehangach gan y gallant gyfuno'r gyfraith â busnes, ieithoedd, troseddeg neu bwnc arall.