Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gŵyl INTER/actions ar gyfer Cerddoriaeth Electronig Ryngweithiol yn ennill grant o fri, ‘Beyond Borders’, gan Sefydliad Cerddoriaeth y Gymdeithas Hawliau Perfformio

Mae Gŵyl INTER/actions, wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei dewis ar gyfer cynllun ‘Beyond Borders’ y Gymdeithas Hawliau Perfformio.  Mae'r ŵyl wedi derbyn £12,000 o grant i gomisiynu darn newydd ar raddfa fawr gan y cyfansoddwr o fri o Ogledd Iwerddon, Ed Bennett, i’w berfformio gan Dr Xenia Pestova o’r Ysgol Cerddoriaeth.

Bydd y cyfansoddwr yn dychwelyd at ei wreiddiau, gan gymryd elfennau o gerddoriaeth werin Wyddelig fel sylfaen, a’u nyddu i mewn i waith o symudiadau cydgysylltiedig â dyfeisiau electronig ryngweithiol. Bydd y pianydd amryddawn sy’n byw yng Ngogledd Cymru, Xenia Pestova, yn perfformio ar lawfyrddau lluosog (piano, piano tegan a harmoniwm symudol), gyda samplau electronig a sbardunir wrth i’r deunydd gwreiddiol esblygu dros amser, gan edrych ar themâu mudo, hunaniaeth a pherthyn, a hynny trwy drawsffurfiad ansoddol a rhythmig a fydd yn arloesol ac yn fynegiannol.

Bydd trawsblannu alawon gwerin Gwyddelig i fyd prosesu electronig yn creu byd sain unigryw ac atgofus sy’n pontio, mewn modd digyfaddawd a phersonol, rhwng traddodiadau a fyddai’n ymddangos yn anghydweddol, gan gwestiynau ac estyn ffiniau genres a chreu hunaniaethau newydd. Bydd “trawsblaniad dwbl” ychwanegol y piano cyngerdd, offeryn â’i draddodiad cyfoethog a’i repertoire ei hun, i mewn i gyd-destun anarferol rhyngwynebau a samplau amgen ar gyfer llawfyrddau yn creu amgylchedd hudolus ag elfennau goreograffedig.

Bydd y cydweithrediad unigryw hwn yn pontio ffiniau daearyddol, diwylliannol a cherddorol er mwyn cyflwyno gwaith newydd hynod o ddiddorol ar gyfer llawfyrddau lluosog a dyfeisiau electronig i gynulleidfaoedd newydd.

Comisiynwyd y gwaith hwn gan Ŵyl INTER/actions ar gyfer Cerddoriaeth Electronig Rhyngweithiol (Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol), Gŵyl Frontiers+ (Birmingham, Lloegr) a Chymdeithas Gerddorfaol Corcaigh (Cork) (Iwerddon), a llwyddwyd i’w wireddu gyda chyllid trwy ‘Beyond Borders’ o Sefydliad Cerddoriaeth y Gymdeithas Hawliau Perfformio, Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Iwerddon, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon a Chyngor Celfyddydau Cymru.   

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014