Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

CAHB Graduate Research Induction Event (MRes, MPhil, PhD)

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes Sesiwn Gynefino i Ôl-raddedigion Ymchwil

MRes, MPhil, PhD 

18 Medi 2019, Darlithfa 5, Prif Adeilad y Celfyddydau

10.30am                    Croeso gan Dr Helena Miguélez-Carballeira, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Busnes

10.45am – 11.00am    Ymuno â'r gymuned ymchwil, gan yr Athro Martina Feilzer, Cyfarwyddwr Ymchwil, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

11.00am – 11.45am    Dechrau eich astudiaethau doethurol, Dr Helena Miguélez-Carballeira, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-radd, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

11.45am – 12.00pm    Te a Choffi

12.00pm – 12.30pm    Ymchwil yng Nghymru: Cyfleoedd, Adnoddau, Cyflawniadau Yr Athro Gerwin Wiliams, Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, (Sesiwn Cyfrwng Cymraeg, yn LR3)

  NEU

 

 Ymchwil yng Nghymru: Cyfleoedd, Adnoddau, Cyflawniadau - Dr Sarah Cooper, Darlithydd mewn Dwyieithrwydd, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaeth ac  Ieithyddiaeth (Sesiwn Cyfrwng Saesneg, yn LR5)

12.30pm – 13.00pm    Gwasanaethau TG ar gyfer myfyrwyr y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes - Samantha Butler

13.00pm – 1.15pm      Eich llais fel Ymchwilydd Ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor, Danielle Barnard

13.15pm – 13.30         Cefnogaeth gan y coleg i Ymchwilwyr Ôl-radd, Dr Helena Miguélez-Carballeira, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-radd, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

1.30pm                       Cinio

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2019