Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cerddoriaeth yn mynd â hi yn Seremoni’r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Enillodd staff yr Ysgol Cerddoriaeth anferth o bleidlais o hyder gan eu myfyrwyr yn seremoni’r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr eleni, a gynhaliwyd mewn cinio arbennig yn Neuadd Prichard-Jones ar 24 Ebrill, a mwy na 200 o bobl yn bresennol. Y myfyrwyr eu hunain sy’n enwebu ar gyfer y gwobrau hyn, a phwyllgor arbennig o blith y myfyrwyr, dan oruchwyliaeth Undeb y Myfyrwyr, yn dewis yr enillwyr. Eleni, cafodd staff yr Ysgol Cerddoriaeth dair gwobr a phum enwebiad – mwy na’r un Ysgol arall yn y Brifysgol.

Dr Chris Collins, Pennaeth yr Ysgol, enillodd y Wobr am Ymgysylltiad â Myfyrwyr, mewn cydnabyddiaeth o’i ymdrechion i dynnu myfyrwyr i mewn i bob agwedd ar weithgareddau’r Ysgol. Yn ôl un enwebiad, “Mae’n gwneud mwy dros yr Adran na neb rwyf erioed wedi’i adnabod, ac mae’n gwneud hynny gan wenu.”

Dyfarnwyd y Wobr am Gyfraniad Eithriadol i’r diweddar Dr David Evans, a fu’n darlithio ym Mangor o 1990 tan 2009, a’i farwolaeth eleni’n ergyd fawr ar lawer o fyfyrwyr yr oedd wedi’u helpu a bod yn gyfaill iddynt. Meddai un myfyriwr a oedd wedi’i enwebu, “Roedd yn garedig, yn trin pobl fel pe baent yn deulu, yn siarad â phobl ddieithr fel pe baent yn eu hadnabod ers blynyddoedd, ac yn un o’r bobl ffeindiaf a gwrddais erioed.” Ei fab Andrew a gasglodd y wobr.

Gillian Griffith, Gweinyddwr yr Ysgol, gafodd fonllefau uchaf y noson, am gael y nifer uchaf o enwebiadau o blith holl staff y Brifysgol. Cafodd Gillian y Wobr am Gefnogaeth Fugeiliol Eithriadol, ac roedd hefyd wedi’i henwebu am wobr Aelod Staff Cefnogi am y Flwyddyn. Roedd y teyrngedau a ddarllenwyd oddi wrth y myfyrwyr yn cynnwys y canlynol: “Mae’n edrych ar ein holau fel pe baem yn deulu”; “Mae hi’n rhoi cymaint o’i hamser i helpu myfyrwyr ac i wneud inni i gyd deimlo’n well”; a “Hi sy’n gyfrifol am wneud i’r Adran hon deimlo fel amgylchedd diogel a gofalgar”.

Enwebwyd hefyd Dr Hana Vlhová-Wörner, a ymunodd â’r Ysgol ym Medi 2012, am wobr Athro Newydd y Flwyddyn.

Meddai Chris Collins, “Ar y cyd, mae’r myfyrwyr a’r staff yn gwneud tîm anorchfygol yn yr Ysgol hon, ac rwyf wedi fy nghalonogi’n wirioneddol fod y myfyrwyr wedi ymdrechu i ddiolch fel hyn.”

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2013