Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cofrestrwch rwan! Corau a Cherddorfeydd 2013-14

Corws Prifysgol Bangor

Mae Corws y Brifysgol yn gôr cymysg mawr o fyfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol, a hefyd yn cynnwys cantorion o’r gymuned leol. Yn nhymor 2013-14, byddwn yn perfformio cyngerdd tymhorol yn Rhagfyr, ac ymuno â Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol yn Ebrill i berfformio Offeren Nelson Haydn a Hymnus Paradisi Herbert Howells.

Nid oes clyweliadau i fyfyrwyr nac i staff. Cynhelir ymarferion bob nos Fercher am 7.30 yn Neuadd Pritchard-Jones. Ymunwch â ni yn yr ymarfer cyntaf ar nos Fercher yr Wythnos Groeso (25 Medi), ac wedyn â pharti caws a gwin am ddim ar gyfer aelodau hen a newydd! Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma.

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor

Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol yw prif gerddorfa faint-lawn Gogledd Cymru, a’i haelodaeth yn dod o blith myfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol, ynghyd ag offerynwyr gorau’r ardal. Mae’r Gerddorfa yn ymarfer bob nos Lun am 7.30 yn Neuadd Prichard-Jones. Mae gweithiau y byddwn yn eu perfformio yn nhymor 2013-14 yn cynnwys Symffoni Eroica Beethoven, Enigma Variations Elgar, a gweithiau gan Wagner, Xavier Montsalvatge ac Arvo Pärt.

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer lle yn y Gerddorfa Symffoni, dewch â’ch offeryn i’r ymarfer agored am 7.30pm nos Wener yr Wythnos Groeso (27 Medi) yn Neuadd Prichard-Jones, pryd y pennir amseroedd clyweliadau ar gyfer y trannoeth. Cliciwch yma i lawrlwytho mwy o wybodaeth a ffurflen cais. Cynhelir yr ymarfer agored ar y cyd â Cherddorfa’r Gymdeithas Gerdd nad oed dim clyweliadau ar ei chyfer; gweler isod. Bydd y Gymdeithas Gerdd yn cynnal parti croeso mawr yn union ar ôl yr ymarfer agored.

Côr Siambr Prifysgol Bangor

Mae Côr Siambr y Brifysgol yn grŵp bach o ryw 20 o gantorion, sydd wedi’u dewis trwy glyweliad. Mae’r Côr yn perfformio cerddoriaeth o’r oesoedd canol hyd at presennol, ac yn cynnal cyngherddau rheolaidd ym Mangor ac mewn lleoliadau eraill. Mae cynlluniau ar gyfer tymor 2013-14 yn cynnwys Ceremony of Carols gan Britten, a rhaglen o gerddoriaeth wedi ei ysbrydoli gan y Rhyfel Mawr.
Cynhelir clyweliadau ar gyfer y Côr Siambr ddydd Gwener 27 Medi yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma.

Cerddoriaeth Gynnar Bangor

Mae Cerddoriaeth Gynnar Bangor yn cynnwys ensembles offerynnol a lleisiol sy’n arbenigo mewn cerddoriaeth o’r 10fed ganrif hyd at y 18fed ganrif. Mae’r repertoire ar gyfer tymor 2013-14 yn cynnwys llafar-gân canoloesol, cerddoriaeth offerynnol Baróc, symffonïau clasurol, a chyfeiliant i berfformiadau Opera’r Brifysgol.
Mae gwybodaeth am y drefn glyweled i’w gweld ar y ffurflen gais, y gellwch ei lawrlwytho yma.

Opera Prifysgol Bangor

Eleni, bydd Opera Prifysgol Bangor yn rhoi perfformiad llawn o’r opera 17eg ganrif gan Cavalli, Egisto. Cynhelir ymarferion a gweithdai trwy’r flwyddyn, ac mae croeso i unrhyw gantorion gael clyweliad i ymuno â’r grŵp. Cynhelir clyweliadau ar ddydd Gwener 27 Medi. Gellwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma.

Y Gymdeithas Gerdd

Cymdeithas o fyfyrwyr yw’r Gymdeithas Gerdd, sy’n cynnal gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys cerddorfa (ymarferion bob nos Fercher am 7.30), côr (ymarferion bob nos Fawrth am 7.30) datganiadau awr ginio (dydd Mawrth am 1pm yn Neuadd Powis), cyngherddau rheolaidd gyda’r nos, a llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol. Mae aelodaeth yn agored heb angen clyweliadau, ac mae gwahoddiad cynnes ichi ddod draw i’r ymarferion agored yn ystod yr Wythnos Groeso. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Gymdeithas Gerdd.

Ensemblau eraill

Mae cymdeithasau eraill sy’n ymgysylltiedig ag Undeb y Myfyrwyr yn cynnwys Band Cyngerdd Prifysgol Bangor, Band Pres Prifysgol Bangor, Band Jas Prifysgol Bangor, Llinynnau Prifysgol Bangor, a SODA (cymdeithas theatr gerdd). Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr, neu ymwelwch â stondinau’r cymdeithasau yn Serendipity ar ddyddiau Mawrth ac Iau yr Wythnos Groeso.

Am unrhyw wybodaeth am unrhyw rai o weithgareddau’r Brifysgol, cysylltwch â Dr Chris Collins.

Dyfarnwyd Pwyntiau Profiad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor am gyfranogiad i’r ensembles hyn i gyd.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2013