Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfansoddwr o staff yr Ysgol Gerddoriaeth yn derbyn perfformiad cyntaf o ddarn wedi ei ysbrydoli gan Dylan Thomas gan Gerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd

Mae nifer o gyfansoddwyr wedi nodi can mlynedd geni bardd enwocaf Cymru, Dylan Thomas, drwy gyfansoddi darn newydd er cof amdano, ond bu man cychwyn Pwyll ap Siôn ychydig yn anarferol.

Gan dderbyn ei berfformiad cyntaf gan Gerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd yn Theatr Aberhonddu nos Wener 17eg o Hydref, disgrifia’r cyfansoddwr The Dancer and the Marvellous Mind fel a ganlyn:

‘Nid Dylan Thomas oedd man cychwyn y darn, mewn gwirionedd, ond ei wraig Caitlin. Roedd hi’n ddawnswraig broffesiynol cyn iddi gyfarfod Dylan. Flynyddoedd yn ddiweddarach, ar ôl marwolaeth Thomas, dyma hi’n dweud: “I looked upon myself The European Union Chamber Orchestra perform The Dancer and the Marvellous MindThe European Union Chamber Orchestra perform The Dancer and the Marvellous Mindas the great body, the dancer and the marvellous body, and Dylan was the brain. I think even then I recognised that he had more brain than I … [but] there was a big conflict there over the body and the brain [with Dylan].” Penderfynais y byddai hwn yn lle da i gychwyn, achos mae cerddoriaeth yn aml yn ymdrîn â’r cydbwysedd yma rhwng y corff a’r meddwl.’

Dywed Pwyll ap Siôn, sy’n Athro mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor:

‘Fe ges i ngeni yn Hwlffordd, sydd ddim yn bell iawn o bentref enedigol y bardd. Roedd teulu mam yn dod o’r ardal, ac fe wnes i dreulio fy holl wyliau Nadolig yno. Mae na hud a lledrith arbennig yn perthyn i’r lle, ac rwy’n credu fod y profiadau hynny pan o’n blentyn wedi helpu wrth i mi fynd ati i gyfansoddi’r darn. Er fod y darn yn archwilio cerddoriaeth a dawns, mewn gwirionedd mae’n ceisio taflu goleuni ar feddwl a chymeriad Dylan Thomas ei hun.’

Fe fydd Cerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd yn perfformio The Dancer and the Marvellous Mind eto yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi, ym mis Mawrth 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2014