Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarwyddwr yn dathlu llwyddiant drama

Mae un o ddarlithwyr theatr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu taith lwyddiannus o amgylch Cymru gyda drama newydd boblogaidd.

Cyfarwyddodd Ffion Hâf y ddrama Mrs Reynolds a’r Cena Bach, a gynhyrchwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru a mewn partneriaeth â Chwmni’r Frân Wen a Galeri Caernarfon.

Roedd y ddrama a ysgrifenwyd gan Gary Owen yn serennu Siw Hughes, Siôn Emyr, Leah Gaffey, Rhian Green ac Iwan Fôn.

Dywedodd Ffion Hâf ei bod hi wedi eu denu gan y ddrama sydd yn ymdrin â nifer o themâu sy'n berthnasol i'r Gymru gyfoes ar ôl derbyn copi o’r sgript gan yr awdur beiddgar.

“Pan ddarllenais y ddrama roedd y deunydd amrwd a'r sylw i rannu llais y lleiafrif mewn cymdeithas yn apelio yn fawr,” meddai.

“Ar ôl gweithio gyda llawer iawn o bobl ifanc bregus dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi gweld sawl cymdeithas yn ymdrechu i gyd-fyw roeddwn yn awyddus iawn i ddatblygu gweledigaeth onest i waith y dramodwr yma.

“Roeddwn yn gyfarwydd â Gary Owen fel 'sgwennwr ond nid y ddrama, ond roedd yr her oedd i'w ddod yn un i'w groesawu.”

‘Ffeindio'r cysylltiad’

Dywedodd Ffion Hâf bod yna sawl haen i'r ddrama, sydd yn cynnig mewnwelediad i’r modd y mae dau begwn cymdeithas, yr hen a’r ifanc, yn eu gweld ei gilydd.

Pan mae gardd hyfryd Mrs Reynolds yn cael ei difrodi, caiff y fandal ifanc, Jay, ei yrru nôl yno gan yr awdurdodau i helpu’r hen wraig i’w thrwsio.

O ganlyniad, daw dau fyd benben a’i gilydd; byd parchus, twt yr hen wraig, a byd heriol, anghynnes y llanc ifanc.

“Mae Gary Owen yn wych yn ei wneud yw dymchwel y waliau rydym yn gallu ei greu,” meddai.

“Mae’n caniatáu i ni fuddsoddi mewn cymeriadau heriol fel Jay, y llanc ifanc dinistriol yna chydymdeimlo a'r wraig barchus Mrs Reynolds yna mynd a ni ar siwrne i gwestiynu rhagfarnau'r ddau.

“Gyda drama fel hon mae'n ofnadwy o bwysig i dyllu yn ddyfnach, i ffeindio'r cysylltiad sydd yn dod a'r ddwy genhedlaeth at ei gilydd, caniatáu i'r cymeriadau a'r gynulleidfa cysylltu ar ddrama ar lefel dynol yn hytrach ar sail oedran, cyfoeth, addysg, cefndir.

“Yn y pendraw mae bodau dynol i gyd eisiau cysylltu felly dyma oedd y prif linyn y roeddwn yn gweithio tuag ato gyda'r cast a'r criw i gadw at onestrwydd a pharch y gwaith.”

Ar ôl cyfarwyddo dros 10 o gynyrchiadau mewn pum mlynedd, dywed Ffion Hâf ei bod yn bwriadu cymryd hoe dros y flwyddyn nesaf i ganolbwyntio ar ei hymchwil.

“Rwy’n bwriadu edrych ar y broses o berfformio gan gychwyn yng Nghanolfan Grotowski draw yng Ngwlad Pwyl yn dymor yr Hydref a datblygu gwaith pellach ar ôl hynny,” meddai.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2016