Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datblygu'r rhwydwaith ymchwil: Cyfryngau, Darbwyllo a Chyfathrebu (CDC) symposiwm10:30 - 13:30 Dydd Mercher 13eg o Fawrth yn Siambr y Cyngor

Oes gennych ddiddordeb? Os felly, anfonwch amlinelliad atodedig o hyd at 200 o eiriau i smpcnetwork@gmail.com erbyn dydd Mercher 7fed o Fawrth a manylion eich ysgol, pwnc(au) o waith ymchwil a beth y byddwch yn trafod ar y diwrnod (bydd dwy neu dair brawddeg yn iawn). Gweler hefyd https://sites.google.com/site/mpcbangor/home

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2013