Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dyddiaduron yn Archifau’r Brifysgol yn ysbrydoli sioe

Mae Cwmni Pendraw yn dod a’i sioe llwyddiannus Mr Bulkeley o’r Brynddu i Ganolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio nos Fawrth 26 Ebrill. 

Mae’r Sioe unigryw wedi’i seilio ar ddyddiaduron yn Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol http://bulkeleydiaries.bangor.ac.uk/

Ysgrifennwyd y dyddiaduron gan William Bulkeley, sgweier Y Brynddu, Llanfechell, Ynys Môn rhwng 1734-1760, ac maent yn nodi bywyd cefn gwlad Ynys Môn yn y cyfnod yn ogystal â chynnwys cofnod unigryw o’r tywydd.

Pan ddaeth yr actor a chyfarwyddwr, Wyn Bowen Harries i wybod am gynnwys y dyddiaduron drwy broject i drawsgrifio’r dyddiaduron a’u gosod ar-lein, fe’i hysbrydolwyd gan y straeon ynddynt, i ysgrifennu drama, a Mr Bulkeley o’r Brynddu yw ffrwyth yr y gwaith hwnnw. 

Mae’r cast bychan ac amryddawn; Wyn Bowen Harries, Rhodri Siôn a Manon Wilkinson gyda’r cerddorion, Stephen Rees (Ysgol Cerddoriaeth) Huw Roberts, Gwenno Roberts, yn arwain y gynulleidfa drwy uchafbwyntiau ac isel bwyntiau bywyd William Bulkeley, gan symud rhwng cymeriadau a’i thywys o’i gartref yn Y Brynddu, i Lys Biwmares, i Ddulyn, Llundain a’r Eidal.

Arweinir y gynulleidfa drwy’r cyfan gan ddarlleniadau o’r dyddiaduron, a ysgrifennwyd yn Saesneg, golygfeydd dramatig a cherddoriaeth o’r cyfnod ac a nodwyd yn y dyddiaduron. Oherwydd natur ddwyieithog y cynhyrchiad, mae’n addas i ddysgwyr Cymraeg. Mae hefyd yn addas i gynulleidfa 11+. 

Nos Fawrth, 26 Ebrill 7.30pm 

Theatr Bryn Terfel, Pontio 

Tocynnau: https://tocynnau.pontio.co.uk/Online/MrBulkeley16

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ebrill 2016