Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eisteddfod Genedlaethol- Gweithgareddau Dydd Mercher: Hanes, Aduniad a Cherddoriaeth

Y Brifysgol Ddoe a Heddiw

Coleg Bangor, Coleg y Normal, Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor… Oes un o’r enwau hyn yn dod ag atgofion o’ch dyddiau coleg i’r meddwl?  Os oes, yna mae gan yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg  Prifysgol Bangor ddiddordeb cael clywed eich hanesion yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych rhwng 12.00 ac 1.00  ddydd Mercher, 7 Awst. 

Meddai Dr Mari Elin Wiliam, darlithydd mewn Hanes Modern:

“Rydym yn awyddus i ddod â phrifysgol y dyddiau a fu yn fyw trwy gasglu cronfa o straeon am astudio, cymdeithasu ac efallai protestio ym Mangor ar hyd y degawdau. 
Er enghraifft, ai chi oedd un o’r merched prin ar eich cwrs astudio?  Oeddech chi’n rhan o’r protestiadau ym Mangor yn ystod y 1960au a’r 1970au?  Efallai eich bod chi’n aelod o fand poblogaidd neu o bwyllgor y Cymric?  Fuoch chi’n gohebu i’r Ffenics neu Bronco?  Ai chi oedd un o’r rhai cyntaf i fyw mewn neuadd Gymraeg neu’r cyntaf o’ch teulu i fynd i goleg? 

Os oes gennych chi ffotograffau neu ddogfennau o’ch dyddiau coleg yna byddem wrth ein boddau’n cael eu gweld.”
Bydd Lois Owens, myfyrwraig israddedig sy’n gwneud gradd Hanes gyda Newyddiaduraeth, yn falch tu hwnt o gael rhannu’ch atgofion. Mae Lois yn cychwyn ar y dasg o ymchwilio ar gyfer traethawd hir ar brotestiadau iaith ym Mangor yn ystod y 1970au, a dywedodd:

“Cefais fy ysbrydoli gan arddangosfa Archifdy Prifysgol Bangor, ‘Tynged yr Iaith’ [2012], oedd yn portreadu cyfraniad myfyrwyr Bangor i gynnwrf cenedlaetholdeb a phrotestiadau’r ugeinfed ganrif.  

Gobeithiaf y bydd yr Eisteddfod yn gyfle da i mi ddod i gysylltiad efo cyn-fyfyrwyr o Fangor oedd yn rhan o ferw’r ymgyrchoedd iaith yn y Coleg.  Yn ystod y misoedd i ddod byddwn yn hoffi trefnu i gyfweld pobl fydd yn galw draw i’r sesiwn, fel fy mod yn medru rhoi darlun byw o Fangor y 1970au yn fy nhraethawd.”

Yn ôl Dr Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, ac awdur y gyfrol Labour’s Crisis [2011]:

“Fel hanesydd sydd wedi arbenigo yn y defnydd o hanes llafar wrth weithio ar ddatganoli a gwleidyddiaeth Gymreig, teimlaf yn gryf fod atgofion unigolion yn hanfodol i lenwi bylchau amlwg yn ein dealltwriaeth o’r Gymru fodern. 

Byddwn felly’n annog cyn-fyfyrwyr Bangor i alw draw ym mhabell y Brifysgol yn yr Eisteddfod i roi eu safbwynt nhw ar fywyd coleg y gorffennol.  Bydd hyn o gymorth i daro goleuni newydd ar feysydd ymchwil sydd o ddiddordeb i mi a'm cydweithwyr, megis hanes  ymgyrchu a gweithredu gwleidyddol, cenedlaetholdeb a newidiadau cymdeithasol yng Nghymru.”

Bydd aelodau o’r Ysgol Hanes ar stondin Prifysgol Bangor rhwng 12.00 ac 1.00  ddydd Mercher, 7 Awst, felly dewch draw am sgwrs anffurfiol cyn yr aduniad Alumni fydd yn dechrau am 2.00.

Hefyd yn digwydd Ddydd Mercher:

Aduniad

Mae wedi dod yn draddodiad diweddar i rai o’r Prifysgolion gynnal aduniad ar Ddydd Mercher a dyna yw’r drefn eleni eto. Caiff eisteddfodwyr  sy’n gyn-fyfyrwyr y Brifysgol daro i mewn i’r babell  ar ôl 2.00 i gyfarfod â hen ffrindiau a chyd-fyfyrwyr er mwyn rhannu atgofion am hwn a’r llall.

Cerddoriaeth: Trydedd Iaith ein Cenedl?

Am 10.30am bydd Ensemble Cymru ac Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn cynnal trafodaeth gyhoeddus ar ‘Cerddoriaeth: Trydedd Iaith ein Cenedl?’   Bydd croeso i bawb alw i mewn i  wrando a lleisio barn am gerddoriaeth Cymru.


Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013