Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dewch i gwrdd â recriwtwyr lleol a chenedlaethol yn cynrychioli amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa, yn cynnwys y Celfyddydau, Dyniaethau, Diwydiannau Creadigol, Cyfrifeg, Bancio, Busnes, Marchnata a llawer o feysydd eraill.

  • Cyfleoedd interniaethau, gwirfoddoli, cynlluniau i raddedigion a chyfleoedd swyddi.
  • Mynychu cyflwyniadau yn llawn awgrymiadau a chyngor i’ch helpu i chwilio am swydd raddedig.                                                                                                                                                                 
  • Clywch gan fusnesau, entrepreneuriaid, â chyrff proffesiynol yn ogystal a theithiau cyn-fyfyrwyr i’r gweithle ar ôl graddio.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma:

https://www.bangor.ac.uk/arts-humanities-and-business/employability/cofrestru/

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018