Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant cerddorol i fyfyrwraig Astudiaethau Creadigol

Taith i Los Angeles ac ymddangosiadau mewn amryw o wyliau ar y gweill ar gyfer cantores/cyfansoddwraig ifanc, sydd eisoes wedi denu nifer fawr o ddilynwyr ar-lein.

Mae Myfyrwraig Astudiaethau Cyfryngau Prifysgol Bangor, Cara Braia , 21 , o Griccieth wedi ennill cystadleuaeth ar-lein am ail ddehongli cân glasurol grŵp poblogaidd o’r 60au The Kinks. O ganlyniad, mae hi wedi mynd i gydweithio gyda gwahanol artistiaid a chynhyrchwyr o bob cwr o'r byd, ac yn fuan bydd yn hedfan i ffwrdd i LA i hyrwyddo ei gyrfa.

Dywedodd Cara sydd yn gyn-ddisgybl Ysgol Ardudwy:

“Rydw i wedi bod yn dawnsio llwyfan ers yr oeddwn yn 4 oed, ac mi wnes ddechrau cystadlu mewn Eisteddfodau yn canu pan oeddwn yn ifanc hefyd. Pan oeddwn yn 9 oed mi oeddwn yn canu unawdau mewn lleoliadau lleol o amgylch Penrhyn Llŷn gyda grŵp operatig o’r enw Reflections.”

Cymerodd Cara rhan mewn dramâu ysgol a'r gymdeithas drama leol, felly mae hi wastad wedi cael diddordeb mewn canu, actio a dawnsio, a doedd hi byth yn meddwl y byddai'n dod i fod yn rhan o'i bywyd llawn amser.

Yn 2010, symudodd i Lundain i astudio ac aeth i stiwdio i recordio ei cherddoriaeth yn broffesiynol. Ar ôl llwytho'r gerddoriaeth i ‘Soundcloud,’ creu tudalennau Facebook a Twitter iddi ei hun fel artist, dechreuodd pobl gysylltu gyda hi, a oedd eisiau cydweithio gyda hi.

‘Roedd Cara eisiau mwy o brofiad yn gweithio y tu ôl i'r llenni, y sgrin ac yn gweithio ar set felly dyna pam y dewisodd hi i astudio gradd mewn Astudiaethau Creadigol ym Mangor. Meddai Cara:

“Yr wyf yn trafaelio i'r Brifysgol yn hytrach na byw gyda myfyrwyr eraill, felly dydw i ddim wedi cael y bywyd nodweddiadol myfyriwr gan fy mod mor brysur yn canolbwyntio ar fy ngherddoriaeth a fy ngwaith. Fe wnes fwynhau modiwlau 'Screenwriting’, Newyddiaduraeth a Chynhyrchu Ffilm fer.Cara yn perfformio yn Glass Butter BeachCara yn perfformio yn Glass Butter Beach (llun gan Totally Abersoch)

“Rwyf wedi cyfarfod ffrindiau grêt yn ystod fy amser ym Mangor, ac fel arfer rwy'n aros gyda ffrindiau os ydw i yn mynd am noson allan. Cefais amser gwych yn y Brifysgol ag rwy'n ddiolchgar i’r darlithwyr am yr holl gymorth.”

Eglurodd bod ei gyrfa yn canu ac ysgrifennu caneuon wedi cymryd cam mawr ymlaen pan enillodd hi gystadleuaeth ryngwladol, a ddaeth hi i sylw cynulleidfa llawer ehangach.

“Yn 2012 enillais gystadleuaeth fyd-eang yn seiliedig ar bleidleisiau trwy ail - ddehongli cân glasurol gan y Kinks. Oddi yno dechreuais ennill llawer o ddilynwyr ar Twitter yn cynnwys artistiaid fel Sway, Baby Blue, So Solid Crew a Pretty Ricky o America. Rwyf wedi gweithio gyda phobl o wahanol fannau yn y DU, UDA , Ffrainc, Awstralia, Affrica, Gwlad Pwyl, yr Almaen a llawer o wledydd eraill.

“Rwy'n gobeithio cael cyfarfod artistiaid Unol Daleithiau yn ystod fy amser yn LA a byddaf yn fuan yn rhyddhau fy sengl gyda 'Dancehall Prince' Stonebwoy o Ghana.

“Mae fy ngherddoriaeth yn cael ei chwarae ar Heart FM a BBC Radio Cymru, mae'n wych gallu clywed fy ngherddoriaeth yn cael ei chwarae yng Nghymru gan fod fy nhraciau eraill gydag artistiaid eraill yn chwarae o gwmpas y byd, ond dwi ddim yn cael eu clywed. Mae fy nhrac newydd Cymraeg wedi cael ei ddewis i fod yn' trac yr wythnos ' ar BBC Radio Cymru ac yr wyf wedi perfformio yn fyw ar S4C Heno.”

Haf diwethaf perfformiodd Cara ar y Prif Lwyfan yng ngŵyl ‘Glass Butter Beach Abersoch’ gydag artistiaid fel Tinchy Stryder, Goldie Rocks a Baby Blue. Ychwanegodd Cara, sydd gan dros 31,000 o ddilynwyr ar Twitter:

“Roedd hynny'n wych,” meddai, gan ychwanegu “Rwy'n gobeithio i berfformio mewn mwy o wyliau cerddorol yr haf hwn ac yn edrych ymlaen at gael graddio ym Mangor eleni.”

Cliciwch isod i weld gwefannau cymdeithasol Cara:

http://www.carabraia.co.uk/home/4578798371
https://twitter.com/carabraia
http://www.youtube.com/user/carabraia

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2014