Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant i ddoniau Ensemble Cymru

Mae wedi bod yn wythnos nodedig ar gyfer un o sêr ifainc Ensemble Cymru, Collette Astley-Jones- cyn fyfyrwraig Prifysgol Bangor, wrth iddi ddathlu cael swydd newydd!

Mae Collette yn aelod o deulu Ensemble Cymru a wnaeth waith eithriadol, yn fwyaf diweddar fel rheolwr cerddorfaol ar gyfer taith genedlaethol Pedr a’r Blaidd. A hithau ond newydd orffen ei gradd Meistr mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor fis Hydref diwethaf, nid yw wedi cymryd llawer o amser i ddawn Collette gael ei hadnabod o fewn y diwydiant, am iddi gael ei phenodi’n ddiweddar gan Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl yn Cynorthwy-ydd Cynllunio Artistig ac Ensemble. Dyma Collette yn dweud wrthym beth y bydd yn ei wneud yn ei swydd newydd:

“Byddaf yn gweithio gyda’r tîm cynllunio artistig a hefyd gyda’r tîm rheoli cerddorfaol, a’m swydd i yw’r cyswllt rhwng y ddau. Felly, byddaf yn ymwneud â’r gwaith o gynnal yr ymarferion a’r cyngherddau, hefyd yn edrych ar ôl yr unawdwyr a’r arweinyddion ond, ar ben hynny, yn cynghori’r tîm artistig ynglyn ag unrhyw agweddau ymarferol o safbwynt rheoli cerddorfaol.”     

Cafodd Collette ei phrofiad cyntaf o reoli cerddorfa tra oedd hi’n fyfyrwraig yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth hi’n rheolwr llwyfan ar gyfer Cerddorfa’r Brifysgol a’r Gymdeithas Gerdd, lle'r oedd hi hefyd yn gadeirydd. Dechreuodd Collette hefyd ymwneud ag Ensemble Cymru tra oedd hi yn y Brifysgol, yn gyntaf fel gwirfoddolwr, ac yn ddiweddarach ar ôl ennill interniaeth gyda’r Ensemble fel rhan o’i hysgoloriaeth Meistr, fel yr eglura:

“Oherwydd fy niddordeb mewn rheoli cerddorfeydd, cynigiodd Ensemble Cymru gyfle imi gynorthwyo yn ei gyngherddau. Dechreuais trwy helpu yn y gwaith o reoli llwyfan a digwyddiadau’r Ensemble yn y gyfres Cerddoriaeth ym Mangor, a symud ymlaen wedyn i weithio ar y teithiau, yn cynnwys taith genedlaethol Dyfroedd Byw yn 2011 a thaith Pedr a’r Blaidd yn gynharach eleni. Bu’r profiad a gefais trwy Ensemble Cymru yn amhrisiadwy, ac mae wedi golygu fy mod wedi gallu cymryd y cam cyntaf mewn diwydiant y gall fod yn anodd i rywun gychwyn ynddo.”

Roedd Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru, Peryn Clement-Evans, yn awyddus i longyfarch Collette ar ei llwyddiannau diweddar, gan ddweud:

“Rydym ni i gyd yn hynod o falch ynglyn â llwyddiant haeddiannol un o aelodau o deulu Ensemble Cymru, sef Collette Astley-Jones. Ers i Collette ddod atom sawl blwyddyn yn ôl tra oedd yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, mae hi bob amser wedi dangos brwdfrydedd enfawr dros ddod yn rheolwr ar gerddorfa; does dim llawer ers iddi wneud gwaith gwych yn rheoli’r gerddorfa ar gyfer taith Pedr a’r Blaidd a wnaeth yr Ensemble (mis Mawrth 2014).

“Rydym yn dymuno pob llwyddiant i Collette yn ei swydd cyffrous newydd.”

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2014