Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd i fyfyrwyr cerddoriaeth Bangor

Mae myfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Bangor wedi profi cryn lwyddiant yn yr Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd ym Mae Caerdydd eleni.

Mewn cystadlaethau o safon uchel iawn, daeath Côr Aelwyd JMJ yn fuddugol gyda'r parti cerdd dant, parti bechgyn, parti merched, yr ensamble lleisiol, a'r ddwy gystadleuaeth ar gyfer y corau pedwar llais.

Daeth y Parti Merched yn gyntaf dan arweiniad Alistair O’Mahoney, sydd newydd gwblhau gradd mewn Cerddoriaeth. 

Ennillodd Aelwyd JMJ hefyd yr Ensemble Lleisiol 14-25 oed gyda Steffan Dafydd, Elin Roberts, Ioan Rees, Elain Rhys ac Branwen Roberts, yn fuddugol, gyda’r cyfan ond yr olaf yn fyfyrwyr yn yr Adran Gerddoriaeth.

Cipwyd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Parti Cerdd Dant 14-25 oed, gyda gosodiad gan un o aelodau’r parti, Elain Rhys, myfyrwraig Cerddoriaeth ar ei hail flwyddyn.

Bu Catrin Gruffudd ac Elain Rhys o’r ysgol hefyd yn cyfeilio.

Steffan Dafydd o’r ysgol a arweiniodd y Côr dros 40 a dan 40 llais i fuddugoliaeth.

Dyma flwyddyn gyntaf Steffan fel arweinydd. Meddai’r myfyriwr sydd yn ail flwyddyn ei gwrs gradd Cymraeg a Cherdd:

“Roedd ennill y gamp lawn yng Nghaerdydd ar lwyfan byd-enwog yn coroni blwyddyn anhygoel i'r Aelwyd. Hoffwn ddiolch i bawb yn ddiffuant am eu hymroddiad a'u gwaith caled, yn enwedig i'n cyfeilyddion, cyd-arweinwyr ac aelodau'r pwyllgor. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at gystadlu yn Sir Ddinbych y flwyddyn nesaf.”

‘Angerdd’

Y cyfan o’r canlyniadau i Aelwyd JMJ:

 • Aelwyd JMJ - Ensemble Lleisiol 14-25 oed (Aelwyd)
 • Cor Aelwyd JMJ – 1af - Côr Merched S.S.A. 14-25 oed (Aelwyd)
 • Cor Aelwyd JMJ – 1af - Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed (Aelwyd)
 • Cor Aelwyd JMJ – 1af - Côr S.A.T.B 14-25 oed (Aelwyd) (dim hwy na 40)
 • Cor Aelwyd JMJ – 1af - Côr S.A.T.B. 14-25 oed (Aelwyd) (dros 40 )
 • Parti Cerdd Dant Aelwyd JMJ – 1af - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed
 • Cai Fon Davies – 1af - Llefaru Unigol 19 - 25 oed
 • Jack Wilson - 2il - Tlws y Dysgwyr 19 oed a dan 25 oed
 • Osian Wyn Owen – 3ydd - Cystadleuaeth y Gadair Bl. 10 a dan 25 oed
 • Caryl Bryn Hughes – 3ydd - Cystadleuaeth y Goron Bl. 10 a dan 25 oed
 • Bethan a Cai – 3ydd - Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed

Wrth ymateb i’r llwyddiant diweddaraf yma i Aelwyd JMJ, meddai Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Gethin Morgan:

“Mae Aelwyd JMJ yn parhau i sicrhau llwyddiannau cenedlaethol ac roedd angerdd yr holl fyfyrwyr yn dyst i’r hyn y mae’r Aelwyd, UMCB a Phrifysgol Bangor yn ei olygu i’r myfyrwyr. Mae hi wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn i’r aelwyd a hoffwn ddiolch yn bersonol i’r criw sydd wedi bod wrth y llyw eleni.”

Dywedodd Yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor (Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned):

“Rydym ym Mhrifysgol Bangor yn hynod falch o Aelwyd JMJ. Mae eu llwyddiant mewn cystadleuaeth ar ôl cystadleuaeth yn dyst i ddawn ac ymroddiad y grŵp arbennig hwn o fyfyrwyr. Mae cymaint o wahanol agweddau ar fywyd cyfoethog cymuned Gymraeg Bangor, a'r hyn sy'n wych am Aelwyd JMJ yw'r ffaith eu bod nhw'n gallu dangos yr egni diwylliannol hwnnw i weddill y byd.”

Daw’r llwyddiannau hyn wedi i Aelwyd JMJ ennill gwobr genedlaethol yng ngwobrau’r National Societies Awards 2019, lle dyfarnwyd tlws y ‘Best Arts Society’ iddynt mewn seremoni wobrwyo a drefnwyd gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS).

Dyma ddoleni i’r cystadlaethau ar YouTube Eisteddfod yr Urdd:

Côr Aelwyd JMJ - Côr S.A.T.B. 14-25 oed (dros 40)

 Côr Aelwyd JMJ - Côr S.A.T.B 14-25 oed (dim mwy na 40)

Côr Bechgyn Aelwyd JMJ - Côr Meibion Tri Llais 14-25 oed

Côr Merched Aelwyd JMJ - Côr Merched S.S.A. 14-25 oed

Parti Cerdd Dant Aelwyd JMJ - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14 - 25 oed

Bethan a Cai – Aelwyd JMJ - Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed

Cai Fôn Davies – Aelwyd JMJ - Llefaru Unigol 19 - 25 oed

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2019