Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llyfr newydd gan Dr Pwyll ap Siôn wedi ei chyhoeddi

Mae cyfrol The Collected Writings of Michael Nyman a olygwyd gan Dr Pwyll ad Siôn (Uwch-Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth) wedi cael ei chyhoeddi gan Ashgate Press.

Gellwch weld y datganiad i’r wasg yma.

Ers mwy na thair degawd, mae cerddoriaeth Michael Nyman wedi llwyddo i ymestyn y tu hwnt i gymuned fach dilynwyr cerddoriaeth gyfoes, gan gyrraedd amrywiaeth lawer ehangach o wrandawyr. O ran cael hyd i’r allwedd i lwyddiant Nyman, mae ei ysgrifau ar gerddoriaeth, a gymerodd fwy na degawd o’i amser, o ddiwedd y 1960 hyd at ddechrau’r 1980au, yn elfen bwysig. Yn ystod y cyfnod hwnnw, lluniodd Nyman fwy na 100 o erthyglau, gan roi sylw i bron i bob arddull a math posibl o gerddoriaeth – o’r adfywiad mewn Cerddoriaeth Gynnar a diddordeb y Gorllewin mewn cerddoriaeth ‘ryngwladol’ neu o John Cage a minimaliaeth hyd at roc a pop.

Rhoddodd Nyman gychwyn ar nifer o ddigwyddiadau cofiadwy yn ystod hanes cerddoriaeth diwedd yr 20fed ganrif; roedd yn un o’r rhai cyntaf i drafod yn feirniadol y gwahaniaeth rhwng yr avant-garde Ewropeaidd a’r mudiad arbrofol Americanaidd; ef oedd y cyntaf i fathu’r term ‘minimaliaeth’ yng nghyswllt cerddoriaeth Steve Reich a Terry Riley, nad oeddent yn adnabyddus iawn ar y pryd, ac yn ddiweddarach Philip Glass ; ef oedd y cyntaf i ymwneud o ddifrif â’r traddodiad arbrofol Seisnig a phwysigrwydd Cornelius Cardew, ac i nodi pwysigrwydd Colegau Celf o ran meithrin a datblygu dewis radicalaidd amgen i foderniaeth; ac roedd yn un o’r awduron cyntaf i ddirnad arwyddocâd ôl-finimalwyr megis Brian Eno a Harold Budd, ac i ddeall y modd y gellid dod â’r elfennau hyn ynghyd i greu gweledigaeth esthetig newydd ar gyfer ei ymdrechion creadigol ei hun, a ffurfiwyd tu diwedd y 1970au a dechrau’r 80au.

Mae llawer o’r hyn a drawsffurfiodd ac a ddiffiniodd gymeriad cerddorol Nyman i’w weld o fewn tudalennau’r gyfrol hon o’i ysgrifau, sydd wedi’u golygu a’u hanodi’n gynhwysfawr am y tro cyntaf, ac yn cynnwys deunydd nad oedd, hyd yma, wedi’i gyhoeddi, o ail gyfweliad Nyman â Steve Reich ym 1976. Ceir hefyd yma lawer i dynnu bryd y rheiny sy’n ymddiddori yng ngherddoriaeth y cyfnodau cyn yr 20fed ganrif, o gerddoriaeth Gynnar a Baróc (Handel a Purcell yn benodol) hyd at nodweddion arloesol yng ngweithiau Haydn, elfennau gofodol yng ngweithiau Berlioz, neu weithiau symffonig Bruckner a Mahler.


Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2013