Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llyfr newydd yn mynd i’r afael â phreifatrwydd ar-lein

Mewn byd lle mae’r Asiantaeth Ddiogelwch Genedlaethol (NSA) a Facebook yn goruchafu, ni fu erioed fater mor bwysig â hwn i lywodraethau a dinasyddion fel ei gilydd.

Mae llyfr amserol newydd gan Dr. Andrew McStay o Brifysgol Bangor yn mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau mwyaf yn y maes.

Mae ‘Privacy and Philosophy: New Media and Affective Protocol’ yn ymdrin â materion cysylltiedig â thryloywder, ein hamgylchiadau technolegol-gymdeithasol presennol, a nodweddion cyfryngau empathig mewn oes o beiriannau bwriadol.

Yn aelod o staff yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau, mae’r awdur hefyd yn sôn am gyfoeth o syniadau a therminoleg newydd, o doriadau affeithiol hyd at gyfryngau sombïaidd.

Mae’r llyfr yn ailedrych ar ein tybiaethau mwyaf sylfaenol ynglyn â phreifatrwydd, ac yn hanfodol bwysig ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y byd academaidd, yn ogystal â’r rheiny sy’n cyfrannu at bolisïau.

Meddai Mark Andrejevic o Brifysgol Queensland, “Yn fwy nag erioed mewn hanes diweddar, rydym yn dod wyneb yn wyneb â’r cwestiynau a’r croesddywediadau taer sy’n codi o’r syniad o breifatrwydd.

“Mae archwiliad athronyddol hynod o oleuedig Andrew McStay o’r cydsyniad yn esgor ar atebion pwyllog a gwreiddiol a fydd yn gweithredu fel meini prawf mewn trafodaethau ar breifatrwydd yn oes Facebook, gwaith NSA yn cloddio data, a’r tu hwnt.”

Dywedodd Clare Birchall o Goleg y Brenin, Llundain fod y llyfr yn gyfraniad pwysig at ein dealltwriaeth ni o’r modd y mae preifatrwydd a chyhoeddusrwydd ar waith mewn diwylliant yn y byd sydd ohoni.

Meddai hi, “Wrth iddo fwrw golwg newydd ac awdurdodol ar gysyniad sydd wedi hen ennill ei blwyf, mae McStay yn osgoi’r fagl o beidio â holi ond am yr hyn y gall athroniaeth ei ddweud wrthym am breifatrwydd, gan ystyried hefyd yr hyn y gall preifatrwydd ei ddweud wrthym ni am epistemoleg, ontoleg a metaffiseg.”

Cyhoeddir y llyfr gan Peter Lang a chewch hyd iddo yma.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2014