Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Merched yn y byd Cyhoeddi: Cynhadledd undydd.

Bydd y siaradwyr yn y gynhadleddMerched yn y byd Cyhoeddi yn cynnwys Helgard Krause (Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Llyfrau Cymru ac un o 150 o bobl fwyaf dylanwadol y byd cyhoeddi yn ôl y Booksellers’ 150), golygyddion gwasg Honno, Heather O'Connell o Bluebird Consulting, awduron annibynnol ac entrepreneuriaid cyhoeddi sydd wedi sefydlu a golygu fformatau arloesol i gylchgronnau a chyfnodolion fel Lumin ac Y Stamp. 

Mae'r diwydiant cyhoeddi yn cynnig cyfleoedd ardderchog i ferched, ond mae'r rhwystrau a'r gwahaniaethu yn aml yn gwrthbwyso'r rhain. Yn ôl arolwg yn 2019 gan Publishers Weekly yn yr Unol Daleithiau,  merched sy'n dal tua 80% o’r swyddi cyhoeddi ond dim ond 52% o'r swyddi rheoli ar hyn o bryd [1].  Er bod gan y diwydiant cyhoeddi llyfrau yn y DU gyfran debyg o ferched yn y diwydiant, mae'r cyfran mewn swyddi rheoli yn sylweddol is, gyda'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau mor uchel â 40% mewn rhai cwmnïau [2]. 

Mae gan Heather O'Connell, ymgynghorydd/hyfforddwr a sylfaenydd Bluebird Consulting, dros ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant cyhoeddi, ac mae hi wedi gweithio ei ffordd i fyny o swydd rheolwr i swyddi uwch reolwyr yn Penguin a Harper Collins. Mae hi'n credu mai pobl yw'r allwedd i lwyddiant:  

“Mae cyhoeddi yn ddiwydiant gwych gyda llawer o ferched anhygoel, deinamig a disglair er bod llawer o'r problemau sy'n gynhenid mewn busnes yn bodoli yn y diwydiant, dynion sy'n dal y rhan fwyaf o'r swyddi gorau, mae'n anoddach i entrepreneuriaid sy'n ferched gael cyllid ac nid ydym wedi osgoi effeithiau (hashnod)Metoo. Mae digwyddiadau fel hyn yn sicrhau bod yna gronfa gynyddol ac ysbrydoledig o ferched yn ymuno â'r diwydiant.” 

Mae merched yn wynebu heriau tebyg i gael eu clywed trwy gyhoeddi. VIDA: Mae Women in Literary Arts yn cynnal “The VIDA Count”, arolwg blynyddol o gynnwys a gyhoeddir mewn cyfnodolion llenyddol yn yr UD a'r DU. Yn ôl eu hadroddiad diweddaraf, dim ond 20% o gyhoeddiadau llenyddol mawr sydd â chydbwysedd rhyw o 50% neu fwy, ond mae canran y gwaith gan ferched mor isel â 27% yn rheolaidd mewn rhai [3].  Mae ystadegau o'r fath yn awgrymu bod safle merched yn y diwydiant cyhoeddi yn un cymhleth ac esblygol ac yn nodi, er gwaethaf amlygrwydd merched yn y maes yn gyffredinol, bod heriau sylweddol o hyd i gydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Bydd y gynhadledd hon yn tynnu sylw at yr heriau hyn ac yn ennyn diddordeb myfyrwyr Prifysgol Bangor a chymuned lenyddol Cymru wrth ystyried dulliau arloesol o sicrhau gyrfa yn y byd cyhoeddi.

Noddir y digwyddiad hwn, sy'n rhad ac am ddim,  gan Ganolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr, fel rhan o'i hymrwymiad i annog amrywiaeth ym Mhrifysgol Bangor a thu hwnt. Darperir cyllid gan Gronfa Alumni Prifysgol Bangor. 

 

 1. Milliot, J. (2019, November 15). The PW Publishing Industry Salary Survey, 2019. Publishers Weekly. 

 2.Page, B. (2018, March 29). Four more academic publishers reveal gender pay gaps. The Bookseller. 

 3. Garcia, S. F., & Kocher, R. E. (2019). The 2018 VIDA Count. VIDA: Women in Literary Arts. 

 

Rhagor o wybodaeth: 

10:00 -16:00, Saturday 15 February 2020

Mathias Hall, Music Building, Bangor University, LL57 2DG

Wefan

Dr Eben Muse (e.muse@bangor.ac.uk).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2020