Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr MA yn ennill gwobr PICS

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ffilm fer a gynhyrchwyd fel rhan o'i chwrs MA Gwneud Ffilmiau.

Enillodd Caryl Burke, sy'n astudio yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, wobr am ei ffilm Cofio.

Mae'r ffilm, sy'n cyfuno lluniau llonydd a dialog, yn dilyn trafodaeth rhwng tair cenhedlaeth o un teulu wrth iddynt edrych drwy ffotograffau o'r teulu.Caryl Burke

Enillodd y ffilm wobr Gŵyl PICS a gynhaliwyd yn Galeri, Caernarfon, yn y categori hŷn 18-25. Mae'r ŵyl ffilmiau wedi'i hanelu'n benodol at blant a phobl ifanc.

"Mae'n ffilm ffotograffau sy'n ymwneud â'r cof a sut mae gwahanol luniau yn codi gwahanol atgofion i wahanol bobl a gwahanol emosiynau", dywedodd Caryl.

"Rhoddais gyfweliad i'm mam, fy nain, fy chwaer, a dangos y tri llun iddynt, ac roedd gan y tair ohonynt bethau gwahanol i'w dweud am yr un llun."

Dywedodd fod y pwyslais yn ei chwrs gradd MA ar elfennau ymarferol gwneud ffilmiau wedi bod o gymorth mawr iddi wrth greu'r ffilm.

"Gofynnir i ni gynhyrchu gwaith o ansawdd neilltuol o fewn cyfnodau byr o amser, ac rwy'n credu bod hynny'n adlewyrchu'r math o waith y byddwn yn ei wneud ar ôl graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2015