Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn troi’n diwtor

Osian WilliamsOsian WilliamsBydd myfyriwr entrepreneuraidd o Brifysgol Bangor yn dod yn diwtor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yr haf hwn.

Bydd Osian Williams, sy'n wreiddiol o Bont-y-pridd,  ac a raddiodd yn ddiweddar gyda BA mewn Cyfathrebu a'r Cyfryngau, yn trosglwyddo ei sgiliau i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau.

Yn ystod ei ail flwyddyn yn y Brifysgol, dechreuodd Osian ei gwmni cynhyrchu ei hun, SSP Media, ac mae wedi gweithio i nifer o wahanol gleientiaid yn y DU a rhai yn America. Bydd yn cynnal dau gwrs preswyl, wythnos o hyd, Trwy’r Lens, i  bobl ifanc, rhwng 10 - 16  oed, i ddatblygu sgiliau gwneud ffilm. Yn ystod y cwrs bydd y rhai fydd yn cymryd rhan yn dysgu am greu ffilm, gan gynnwys beth sy’n mynd ymlaen o flaen y camera  a thu ôl i'r llenni, gan y byddant yn dysgu am ffilmio, cyfarwyddo a golygu.

Cynhelir y cwrs cyfrwng Saesneg rhwng Awst 12-16, a bydd y cwrs cyfrwng Cymraeg yn dilyn  ar 19-23 Awst. Cost y cwrs yw £100 ac mae hyn yn cynnwys yr holl hyfforddiant a gweithgareddau , ynghyd â llety a bwyd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd. 

Dywedodd Osian: "Rwy'n edrych ymlaen at weithio ar y project hwn oherwydd fy mod yn gwybod o fy mhrofiad fy hun pa mor bwysig yw hi i roi cyfleoedd yn y diwydiant ffilm a theledu i bobl ifanc. Rwy'n lwcus iawn oherwydd y cysylltiadau a wneuthum drwy ddarlithwyr Prifysgol Bangor, ac rwyf yn gobeithio trosglwyddo'r cyfleoedd hyn i bobl ifanc ar y cwrs. "

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs, cysylltwch â Hywel Roberts ar 029 2063 5673 neu e-bostiwch hywel@urdd.org

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2013