Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr o Fangor yn dilyn hynt Tîm Cymru ar ei daith i Ewrop

Mae myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi llofnodi cytundeb gyda chwmni cyhoeddi’r Lolfa i ysgrifennu hanes ymgyrch Tîm Pêl Droed Cymru i gael lle yng nghystadleuaeth Ewro 2016.

Mae Jamie Thomas, sydd yn dychwelyd i Brifysgol Bangor fel myfyriwr MA eleni, newydd fod efo’r Tîm yn y ddwy gêm olaf, wrth iddynt geisio ennill lle yn y twrnamaint pêl droed y flwyddyn nesaf.

Yn ogystal ag ysgrifennu llyfr i’r Lolfa, mae Jamie hefyd wedi cyfrannu at adroddiadau’r gemau a chyfweliadau gyda hyfforddwyr ac aelodau’r sgwad ar gyfer gwefan newyddion Golwg 360.

Mae Jamie’n credu fod ei radd mewn Newyddiaduraeth ac Astudiaethau’r Cyfryngau wedi bod o fudd iddo wrth hogi’r sgiliau cyfweld a’r technegau ysgrifennu stori  oedd eu hangen arno i fod yn aelod o’r criw newyddiadurol sy’n dilyn y Tîm.

Chris Coleman & Jamie Thomas Chris Coleman & Jamie Thomas


“Doedd gen i ddim profiad o gyfweld  pobl o gwbl cyn dechrau’r cwrs ym Mangor,” meddai Jamie.


“Ers hynny rwyf wedi cyfweld nifer fawr o chwaraewyr a rheolwyr rhyngwladol am ystod eang o bynciau’n ymwneud â phêl droed.

“Mae’r cwrs ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn help aruthrol i mi, roedd yn gwbl hanfodol i fy natblygiad fel newyddiadurwr.

“Mae adegau wedi bod hefyd lle mae rhywun yn y brifysgol wedi fy rhoi ar ben ffordd wrth fy nghyfeirio at y bobl iawn.

“Ond ar ddiwedd y dydd, daw yn ôl at hyder. Mae angen hyder i fynd at bobol, yn enwedig os ydynt yn enwog, ac yn fwy byth pan nad ydynt o anghenraid yn awyddus i siarad gyda chi!”

Dyma oedd ganddo i’w ddweud am y ddwy gêm ddiweddar:

“Mae wedi bod yn wych bod yn rhan o’r cyfryngau sy’n dilyn tîm pêl droed rhyngwladol.  Roedd mynd i Gyprus i ddilyn y gêm ar gyfer y cyfryngau yn ogystal â fy mhroject fy hun yn brofiad gwych, ac yna yn ôl i Gaerdydd am y gêm yr oedd pawb yn gobeithio fyddai’r un y bu pawb yn disgwyl amdani mor hir, hefyd yn brofiad gwych.  Nid yw'n teimlo fel gwaith! Rwy’n cael yr un cyfleoedd cyfweld â phawb arall, mae’n brofiad gwych cael eistedd a gwrando a dysgu; nid yn unig gan bobol ar yr ochr chwaraeon, chwaraewyr, hyfforddwyr ag ati, ond hefyd gan y newyddiadurwyr eraill. Hogiau fel Chris Wathan, Dafydd Pritchard, Phil Blanche ac Andrew Gwilym, mae’n wych dysgu ganddyn nhw, oherwydd eu bod y yn newyddiadurwyr mor brofiadol, ac mae gallu treulio amser efo nhw a’u gwylio wrth eu gwaith yn brofiad ynddo’i hun.”

‘Fel breuddwyd’

Dywedodd Jamie Thomas  fod dilyn Tîm Cymru fel breuddwyd:

“Darllenais nifer fawr o lyfrau pêl droed ac roeddwn bob amser eisiau ysgrifennu un fy hun, ond roeddwn yn meddwl y byddai wedi cymryd  blynyddoedd o hel ddigon o gysylltiadau a phrofiad i fedru gwneud hynny.

“Rwyf wedi bod yn ffodus, dryw’r radd rwyf wedi ei gwblhau, fy narlithwyr a’r Lolfa, i gael y profiad yma,” ychwanegodd.


Daeth cwrs newyddiadurol Prifysgol Bangor i’r brig o ran boddhad myfyrwyr eleni, gan ennill sgôr o 100%. Roedd y ddarpariaeth yn y cyfryngau hefyd ymysg y deg uchaf yn y DU.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015