Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr ym Mangor yn ennill gwobr gêm fideo

Mae myfyriwr yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Bangor wedi ennill gwobr o £45,000 am gêm a ddatblygodd ar y cyd wrth astudio modiwl yn y brifysgol.

Yn gynharach eleni  bu Leon Gartland, sy'n dychwelyd fel myfyriwr MA, yn helpu i ddatblygu'r gêm yn ystod y modiwl 'Dylunio Gêm' a ddysgir gan y darlithydd John Finnegan.

Enillodd ei dîm cynhyrchu ddwy wobr yn y gwobrau 'Dare to be Digital', un gan noddwyr Sianel 4, ac un arall gan 'Design in Action' am botensial masnachol.

Leon Gartland
Leon Gartland
Bydd yr arian a enillwyd yn mynd tuag at ddatblygu'r gêm, o'r enw Pathos, i'w rhyddhau yn y dyfodol ar blatfform Android.

Dywedodd Leon bod y cyfuniad unigryw o fodiwlau yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau o gymorth mawr wrth ddatblygu'r gêm.

“Dysgais lawer am agweddau ar gemau yn y modiwl 'Game Design' gyda John Finnegan nad oeddwn wedi eu hystyried o'r blaen," meddai.

"Roedd y cyrsiau ysgrifennu i'r sgrin gyda Jamie Sherry a Mikey Murray wedi helpu llawer hefyd, yn arbennig gydag agweddau naratif ar y gêm.

"Roedd yr holl achlysur yn anhygoel ac roeddwn wrth fy modd gyda phob eiliad ohono, ac roedd ennill y gwobrau yn wych er nad oeddem yn disgwyl hynny o gwbl. 

"Ond y peth gorau oedd cwrdd â'r timau eraill gan iddynt wneud y profiad yn un o brofiadau gorau fy mywyd.

"Roedd y timau yn dod o bob rhan o'r byd ac roeddent yn griw da fel pobl ac o ran gallu."

Dawn ac arloesi

Mae'r gêm yn bos antur isometrig 3D  i ddyfeisiau symudol/llaw ac mae'n ymwneud â merch fach yn y system gofal maeth sy'n ceisio canfod ei ffordd adref.

Bwriad 'Dare to be Digital' i'w dathlu doniau newydd ac arloesi yn y diwydiant gemau fideo.

Dywedodd John Finnegan ei fod yn falch iawn o lwyddiant Leon.

"Byddaf bob amser yn ceisio pwysleisio pwysigrwydd agwedd gydwybodol a phroffesiynol at waith yn yr ystafell ddosbarth, er mwyn paratoi myfyrwyr at weithio yn y diwydiant, yn ogystal â rhoi'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnynt i addasu ac wynebu heriau wrth iddynt godi yn y math yma o amgylchedd," meddai.

"Mae'n rhoi gymaint o foddhad i weld myfyrwyr yn mynd â'r sgiliau hyn i'r gwaith, a gwelir hyn ym mhob rhan o'r ysgol astudiaethau creadigol a'r cyfryngau. Mae'n enghraifft o ddawn Leon fel cynllunydd gemau, ac yn dyst i lwyddiant yr ysgol yn gyfan."

Gellir dilyn Pathos ar Twitter yma: https://twitter.com/pathosgame

 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2015