Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwraig Cerddoriaeth yn cipio Medal Prif Gyfansoddwr yr Urdd

Lois Eifion JonesLois Eifion JonesLlongyfarchiadau i Lois Eifion Jones, myfyrwraig ôl-radd cerddoriaeth o Benisarwaun, ger Caernarfon, ar ennill Medal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Yn cystadlu o dan y ffugenw Branwen, enillodd Lois y fedal  am ei darn corawl theatrig  ar gyfer darllenwyr, unawdwyr, côr a cherddorfa. Seiliwyd y darn buddugol ar ddarn o farddoniaeth  gan Cen Williams am chwedl Branwen.  Daeth hi’n ail yn yr un gystadleuaeth hefyd!

Mae Lois Eifion newydd gwblhau gradd MA mewn cerddoriaeth yn canolbwyntio ar gyfansoddi, a bydd yn graddio’n ddiweddarach yr haf yma. Enillodd yr unawd cân werin ac unawd offerynnol yn  Eisteddfod yr Urdd y llynedd. Roedd hyn yn ei gwneud yn deilwng i gystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel, a daeth yn ail yn y gystadleuaeth honno. Nid yw’r Eisteddfod drosodd i Lois eleni eto chwaith. Bydd hi’n cystadlu mewn dwy gystadleuaeth ddydd Sadwrn, a gall fod yn gymwys unwaith eto i gystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel eto eleni.

Daeth Lois i’r brifysgol yn wreiddiol gyda’r bwriad o ganolbwyntio ar ei pherfformio, ond mae wedi cael ei denu’n raddol at gyfansoddi.

Dywedodd ei thiwtor ôl-radd a darlithydd mewn cyfansoddi, Dr Owain Llwyd: "Rydym yn falch iawn yma yn yr Ysgol Gerdd am lwyddiannau Lois yn ystod ei chyfnod gyda ni fel myfyriwr. Mae’r wobr hon yn ychwanegu at ei chasgliad cynyddol o wobrau!  Mae Lois yn gerddor aml-dalentog sydd  wedi  rhagori wrth gyfansoddi mewn sawl arddull, o gerddoriaeth i ffilmiau a’r cyfryngau hyd at weithiau  corawl a cherddorfaol ar raddfa fawr. Llongyfarchiadau gwresog iddi am ennill gwobr mor bwysig.”

Meddai Lois: "Mae fy nheulu wedi bod yn ddylanwad mawr arna i, a hoffwn ddiolch hefyd i staff Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor am eu cefnogaeth, anogaeth ac ysbrydoliaeth."

Meddai’r beirniad, Euros Rhys Evans: "Mae holl ddrama'r chwedl i'w weld yn y gerddoriaeth sydd mewn nifer o adrannau gwrthgyferbyniol. Mae ambell adran drawiadol iawn, er enghraifft ymbiliad Branwen wrth iddi ganu 'Awel Erin, chwyth fy neigryn dros y don.' Ceir yma gyfanwaith artistig ac effeithiol."

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013