Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwraig Prifysgol Bangor i berfformio gyda mab Frank Zappa

Mae myfyrwraig o Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at berfformio darn o waith Frank Zappa ar daith o amgylch y DU yn hwyrach y mis hwn.

Bydd Sioned Eleri Roberts, 30, o Fangor, yn perfformio un o ganeuon y gitarydd chwedlonol ar y clarinét gyda'i fab, Dweezil, sydd yn teithio gyda'i fand Zappa Plays Zappa.

Fe enillodd Sioned ysgoloriaeth KESS y llynedd ac mae ar fin cwblhau gradd Mhres sydd yn canolbwyntio ar gerddoriaeth gyfoes clarinét ym Mhrifysgol Bangor. Dywedodd: "Mae'r band yn grŵp o gerddorion gwych, ac maent yn mynd yn chwarae cerddoriaeth  Frank Zappa gyda dilysrwydd ac angerdd. Maent wedi ennill Grammy am y 'perfformiad roc offerynnol gorau' ychydig flynyddoedd yn ôl.

"Yr wyf yn fan mawr o gerddoriaeth roc a cerddorol Frank Zappa ac ychydig flynyddoedd yn ôl roeddwn yn falch o glywed bod mab Frank Zappa, Dweezil, yn perfformio cerddoriaeth ei dad.

"Rwyf wedi bod i’w weld yn perfformio sawl gwaith ac yn ystod eu taith ddiwethaf, roeddwn yn ddigon ffodus i gwrdd â Dweezil a manteisies ar y cyfle i ofyn ychydig o gwestiynau am Goncerto clarinet ei dad, sef Mo N Herb’s Vacation. Mi wnaeth hyn arwain i mi rannu fy recordiau yn chwarae’r clarinet ar wefan Dweezil.

"Fisoedd yn ddiweddarach ac yn ddi-rybydd, cefais neges gan Dweezil yn gofyn a hoffwn i ymuno â'r band ar y llwyfan i chwarae un o ganeuon Frank Zappa ar un neu ddau o ddyddiadau yn ystod eu taith yn y DU. Roeddwn, ac rwyf dal, wrth fy modd. Rwyf wedi cael rhan wych i chwarae - mae'n eithaf anodd felly yr wyf yn awr i ffwrdd i ymarfer!"

Bydd Sioned yn perfformio yn y Roundhouse yn Llundain ar 10fed o Dachwedd ac yn Neuadd y Dref Birmingham ar y 18fed o Dachwedd

Cyllidir ysgoloriaeth ymchwil Sioned dan Raglen Ysgoloriaeth Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth (KESS). Mae KESS yn rhaglen Gydgyfeirio Ewropeaidd o bwys dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Gan gael budd o Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF), mae KESS yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid allanol, wedi’u lleoli yn Ardal Gydgyfeirio Cymru (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd). Mae elfennau’r Meistri Ymchwil a PhD wedi’u cyfuno â rhaglen hyfforddi mewn medrau uchel eu safon, gan arwain ar Gymhwyster Ôl-radd mewn Datblygu Sgiliau. Bydd KESS yn parhau tan 2014, ac yn darparu 400+ o leoedd PhD a Meistr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2012