Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr arwain yn dysgu gan feistr

Catherine Linney  yn derbyn cyngor ac adborth gan yr Arweinydd, Owain Arwel Hughes.Catherine Linney yn derbyn cyngor ac adborth gan yr Arweinydd, Owain Arwel Hughes.Roedd yn bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth groesawu’r arweinydd byd-enwog (sydd hefyd yn Gymrawd Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor), Owain Arwel Hughes, i Fangor yn ddiweddar, i arwain dosbarth meistr i fyfyrwyr. Cafodd pum myfyriwr lwcus, o fyfyriwr israddedig ym mlwyddyn 1 hyd at fyfyriwr ôl-raddedig blwyddyn olaf, gyfle i arwain tair Dawns Slafonig gan Dvořák, a hynny dan lygaid barcud Dr Hughes.

Meddai Catherine Linney un o’r myfyrwyr arwain, “Roedd Owain Arwel Hughes yn llawn anogaeth, a dangosodd imi sut yr oedd modd i arweinydd reoli ar fwy na thempo yn unig; yr arweinydd sy’n gyfrifol am yr holl sain!”

Roedd Nicholas Hardisty yn un arall o’r myfyrwyr, ac yntau hefyd yn cyfarwyddo ensemble Cerddoriaeth Gynnar y Brifysgol. “Bu gweithio gydag Owain yn brofiad gwirioneddol wych ac yn agoriad llygad. Gyda Nicholas Hardisty  yn arwain o dan lygaid craff Owain Arwel Hughes.Nicholas Hardisty yn arwain o dan lygaid barcud Owain Arwel Hughes.mân newid yn unig o ran ystum weledol, dangosodd imi sut i ffrwyno unrhyw chwaraewyr sydd ar gyfeiliorn – rhywbeth a fyddai, o’r blaen, wedi cymryd amser ymarfer ychwanegol imi ei unioni”.

Aelodau Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol oedd y testunau arbrawf ar gyfer y digwyddiad, a dysgasant hwythau lawer gan ein harbenigwr gwadd. Roedd y Gerddorfa, sy’n cynnwys aelodau o’r gymuned leol yn ogystal â myfyrwyr a staff o’r Brifysgol yn ei chrynswth, yn arbennig o falch pan gytunodd Dr Hughes i’w harwain ei hun ar ddiwedd y dosbarth meistr.

Meddai Dr Chris Collins, Pennaeth Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, “Rydym yn hynod falch o gael budd o garedigrwydd ein Cymrodyr Er Anrhydedd. Mae Owain ymysg yrarweinwyr mwyaf profiadol yn y byd, ac roedd y Francesca Reader yn gwrando ar adborth gwerthfawr gan Owain Arwel Hughes.Francesca Reader yn gwrando ar adborth gwerthfawr gan Owain Arwel Hughes.gwahaniaeth yng ngallu ein myfyrwyr i arwain yn amlwg ar unwaith!”

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2013