Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Paratoi i lansio rhwydwaith dogfennol Cymraeg

Bydd rhwydwaith newydd i gynhyrchwyr rhaglenni dogfen yng Nghymru yn cael ei lansio’r mis yma.

Mae wedi’i gyd-sefydlu gan ddarlithydd ffilm yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Documentary Wales/Dogfen Cymru wedi'i sefydlu gan ymarferwyr i weithredu fel catalydd i gefnogi, ysgogi, ysbrydoli a meithrin gwneud rhaglenni dogfen yng Nghymru.

Cynhelir y lansiad 8 Mehefin yn Doc/Fest Sheffield, gŵyl ryngwladol rhaglenni dogfen fwyaf y DU.

Bydd Dogfen Cymru yn cyd-gynnal cyfarfod efo Ffilm Cymru Wales, ble bydd gwneuthurwyrffilmiau Cymreig yn gallu trafod eu projectau ag arianwyr rhyngwladol, dosbarthwyr a gwerthwyr o 10 o wledydd Ewropeaidd. 

Bydd Dogfen Cymru hefyd yn trefnu i ddangos cyfres o ffilmiau, sesiynau holi ac ateb, sesiynau i ddiwydiant a sesiynau rhwydweithio â lluniaeth, a fydd yn dechrau yn yr hydref.

Dywedodd Joanna Wright, darlithydd ymarfer yn y cyfryngau yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, bod Dogfen Cymru yn ceisio bod yn gatalydd i gefnogi, ysbrydoli a meithrin gwneuthurwyr ffilmiau dogfen yng Nghymru.

"Rydym yn gobeithio hyrwyddo creadigrwydd, gyda golygon rhyngwladol blaengar a fydd yn codi proffil gwneuthurwyr ffilmiau dogfen yng Nghymru neu sy’n ymdrin â phynciau Cymreig," meddai.

"Rydym hefyd eisiau cau'r bwlch rhwng diwydiant a'r byd academaidd, a bod yn fudiad rhyngwladol y mae pawb yn dibynnu arno ar gyfer unrhyw beth yn ymwneud â rhaglenni dogfen yng Nghymru." 

Gall gwneuthurwyr rhaglenni dogfen ymuno â'r fforwm ar lein drwy’r wefan.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2014