Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Perfformiadau agraffiadau gan ymchwiliwr yn y Weriniaeth Tsiec

Roedd gweithiau prin gan Jacobus de Kerle (1531/2-1591), i’w clywed mewn cyngherddau yn Brno (St Leopold, 4 Ebrill) ac ym Mynachdy Rajhrad (6 Ebrill), a’r Neuadd Llyfrgell Abaty Rajhard Neuadd Llyfrgell Abaty Rajhard cyngherddau hynny wedi’u neilltuo i weithiau gan gyfansoddwyr o’r Capel Imperial. Dan arweiniad arbenigol Vladimír Maňas (Prifysgol Masaryk, Brno), bu Ensemble Versus (gyda’r gwesteion Martina Komínková (ffliwt), Richard Šeda (cornetto a ffliwtiau) a Tomáš Lajtkep (tenor a thrombôn bas) yn perfformio motetau Kerle, sef Media vita ac Adoramus te Christe, a’r ddau wedi'u golygu gan Christian Leitmeir, y prif awdurdod ar y cyfansoddwr Ffleminaidd.

Roedd y gyngerdd Holy Week in Rajhrad around 1600 yn deillio o’r project ymchwil rhyngddisgyblaethol, sy’n edrych ar Abaty Benedictaidd Rajhrad fel ffenomen ddiwylliannol. Mae llyfrgell odidog y mynachlog hwn yn gartref i drysorau cyfoethog o godecsau, yn cynnwys casgliad arwyddocaol o gerddoriaeth o ddiwedd yr 16eg ganrif, gyda phwyslais cryf ar gerddorion Imperial.

Ymunodd Maňas a Leitmeir, sydd, ill dau, ymysg aelodau gwreiddiol y rhwydwaith ymchwil Musica Rudolphina, i adfywio dau waith cywrain gan Jacobus de Kerle, a fu’n gwasanaethu fel Caplan yng Nghapel Imperial Rudolf II o 1582 tan ei farwolaeth ym 1591. Cyhoeddwyd y motet Media vita (‘Yng nghanol bywyd, rydym mewn marwolaeth’), ar sail y cantus firmus o’r un enw, am y tro cyntaf yng nghasgliad Ensemble Versus yn Abaty Rajhard, 6 Ebrill 2014Ensemble Versus yn Abaty Rajhard, 6 Ebrill 2014mwyaf llwyddiannus Kerle o fotetau, Selectae Quaedam Cantiones Sacrae (Nürnberg, 1571). Ymddangosodd y gwaith defosiynol Adoramus te Christe (Addolwn Di, O Grist), a osodir yn draddodiadol o fewn cyd-destun Ffordd y Groes, ym 1585 ym Mhrâg, gyda chyflwyniad i’r Pab Sixtus V a oedd newydd gael ei ethol.

Mae recordiadau byw o’r gweithiau hyn i’w clywed yma:
Jacobus de Kerle, Media vita
Jacobus de Kerle, Adoramus te Christe (y perfformiad modern cyntaf)

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2014