Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yng Ngŵyl Rhif 6

Am leoliad ar gyfer Gwyl Rhif 6  yw pentref Portmeirion: Llun: FANTASTICAm leoliad ar gyfer Gwyl Rhif 6 yw pentref Portmeirion: Llun: FANTASTICMae Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi y bydd staff academaidd a myfyrwyr o'r Coleg Celfyddydau a'r Dyniaethau yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Gŵyl Rhif 6 yn 6 oed eleni. Mae’r ŵyl yn wledd o gerddoriaeth, celfyddydau, diwylliant a gastronomeg a gynhelir dros benwythnos 7-10 Medi ym mhentref hudolus Portmeirion ym Mhenrhyndeudraeth, cartref y gyfres deledu gwlt The Prisoner. Rhai o'r prif berfformwyr yn yr ŵyl eleni fydd Bloc Party, The Flaming Lips, a Mogwai, ynghyd â sgyrsiau arbennig gan Irvine Welsh a Maxine Peake.

6 X 6 DARLITH FER PRIFYSGOL BANGOR
Bydd chwe darlithydd Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn siarad am chwe munud yr un ar bwnc sy'n agos at eu calonnau - am bob mathau o bethau fel hiwmor menywod canoloesol, ffolantau Fictoraidd, Dylan Thomas, Bob Dylan, ysbrydion yr ail ganrif ar bymtheg, a ffuglen dosbarth gweithiol yn oes Brexit. Bydd y gynulleidfa wedyn yn cael pleidleisio am eu hoff siaradwr, sy'n cael chwe munud arall i siarad am y pwnc o'u dewis. Bydd y cyfranwyr yn cynnwys Lisa Blower, Michael Durrant, Karin Koehler, Sue Niebrzydowski, Steve Price, ac Andy Webb.

Mae 6x6 yn gyfle i glywed chwech o awduron cyhoeddedig a beirniaid yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am eich pleidlais drwy ddweud y straeon mwyaf diddorol, pryfoclyd, doniol, a rhyfedd am eu meysydd arbenigedd.

BETH DDYSGODD MR. KITE! I’R BEATLES 
Does dim un albwm sy'n fwy lliwgar na'r Sgt. Pepper, ac mae un gân ar yr albwm yn arbennig o liwgar sef ‘Being for the Benefit of Mr. Kite!’ Bwriad John Lennon wrth ysgrifennu'r gân hon (fel y dywedodd wrth gynhyrchydd y Beatles, George Martin) oedd cyfleu holl effeithiau syrcas lliwgar iawn. Bydd yr Athro Chris Collins (Pennaeth yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor) yn dangos sut gall 'Mr Kite' roi cipolwg ar feddyliau'r Beatles yn 1967 wrth iddynt lunio a chynhyrchu eu halbwm mwyaf arloesol.

GWEITHDAI ELECTROACWSTIG
Mae electroacwstig yn cyfeirio'n fras at uno sain acwstig a thechnoleg electronig. Yn gyffredinol mae cerddoriaeth electroacwstig yn arbrofol o ran natur ac yn cwmpasu ystod eang o is-genres cerddorol cyffrous.

Bydd y gweithdai hyn dan arweiniad Alex Bailey (myfyriwr PhD, Ysgol Cerddoriaeth) yn cynnig cyfle gwych i gyfranogwyr recordio, trin, trawsnewid ac ystumio synau arferol bob-dydd i fod yn seinweddau cwadroffonig aml-sianel rhyfeddol a thrawiadol.

YSGRIFENNU CREADIGOL YN GYMRAEG 
Yn y gweithdai cyfrwng Cymraeg hyn dan arweiniad awduron profiadol o Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, bydd yr Athro Angharad Price a'r nofelydd Ruth Richards yn awgrymu ffyrdd o ddechrau'r broses o ysgrifennu ffuglen: datblygu techneg a syniadau ysbrydoledig, cymeriadau a deialog. 

CYFLWYNO CYNGHANEDD A BARDDONIAETH GYMRAEG YN Y MESURAU CAETH
Yn y gweithdy bywiog hwn, bydd Gruffudd Antur ac Elis Dafydd (myfyrwyr PhD yn Ysgol y Gymraeg) yn cyflwyno cynghanedd a barddoniaeth Gymraeg yn y mesurau caeth mewn ffordd ddifyr ac anffurfiol a fydd yn addas i ddechreuwyr yn ogystal â'r rhai mwy profiadol.

GWEITHDY BARDDONIAETH, TAITH FARDDONIAETH A DARLLENIADAU  Mae prif ddiddordeb y bardd Dr Zoë Skoulding (Ysgol Llenyddiaeth Saesneg) mewn sain a pherfformiad, ecofarddoneg a gofod trefol, a chyfieithu fel ymarfer creadigol. Dewch i ddarganfod lleoedd iwtopaidd a grëwyd gan awduron o amgylch y byd - ac adeiladu un eich hun yn ystod y Gweithdy: pensaernïaeth ddychmygol. Dewch i finiogi eich synhwyrau gyda chyfres o ymarferion ysgrifennu mewn grwpiau o amgylch lleoliad yr ŵyl yn ystod taith farddoniaeth gydweithredol. Bydd Zoe hefyd yn darllen barddoniaeth ar thema pensaernïaeth ddychmygol a/neu fannau i freuddwydio mewn gwestai.  

Yr Ŵyl gyda'r nos.: Llun: FANTASTICYr Ŵyl gyda'r nos.: Llun: FANTASTICDYSGU CYMRAEG - SESIYNAU BLASU IAITH 
Bydd Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn cynnig sesiynau blasu un awr am ddim yng Ngŵyl Rhif 6 - cyfle gwych i ddysgu rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol mewn ffordd llawn hwyl a chyfle i gael gwybod mwy am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg.

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin yn gonsortiwm lleol rhwng Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai sy'n cyflogi staff hyfforddedig ac yn gyfrifol am ddarparu cyrsiau Cymraeg i oedolion yn y rhan hon o ogledd Cymru.

Mae Prifysgol Bangor wedi mynd o nerth i nerth yn ddiweddar. Mae wedi bod yn brifysgol ymchwil ragorol ar hyd yr amser, ond yn ddiweddar mae hefyd wedi ennill canmoliaeth am ei haddysgu: Bangor oedd yr unig brifysgol yng Nghymru i dderbyn 'Aur' yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu llywodraeth y DU 2017, ac mae wedi llwyddo i gael canlyniadau ardderchog yn gyson yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dewch i gwrdd â staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor yn awyrgylch cyffrous Gŵyl Rhif 6, a'n helpu i ddathlu ein llwyddiannau yn un o'r lleoedd gorau a phrydferthaf yn y DU.

Eisiau gwybod mwy?

I gael rhestr o'r arlwy llawn hyd yma a rhagor o wybodaeth ewch i: http://www.festivalnumber6.com/

Os hoffech ragor o wybodaeth am gyfranogiad Prifysgol Bangor yng Ngŵyl Rhif 6, cysylltwch â: cahconferences@bangor.ac.uk    

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2017