Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Professor unveils the hidden story of Kubrick’s erotic final film

Mae arbenigwr ar Stanley Kubrick ym Mhrifysgol Bangor wedi cyhoeddi llyfr newydd sy'n datgelu stori gudd ffilm olaf ddadleuol y cyfarwyddwr, Eyes Wide Shut.

Y llyfr hwn Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick and the Making of His Final Film, yw'r cyntaf i ymdrin yn fanwl â ffilm olaf Stanley Kubrick, a fu'n bur ddadleuol gyda'i golygfeydd rhywiol cynhyrfus.

Bu farw Kubrick ychydig ddyddiau ar ôl gorffen y ffilm, gyda Tom Cruise a Nicole Kidman yn actio'r prif rannau. Ar ôl marw'r cyfarwyddwr newidiwyd peth ar y ffilm gan Warner Bros. i gael gwared ar rai o'r golygfeydd rhywiol mwyaf tanbaid.

“Yn wir, yn rhai o'r golygfeydd hyn defnyddiwyd perfformwyr ffilmiau oedolion go iawn i roi gwefr ychwanegol ynddyn nhw”, meddai Nathan Abrams o'r Ysgol Cerddoriaeth a Chyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, a ysgrifennodd y llyfr gyda'r arbenigwr ffilm o'r Unol Daleithiau, Robert Kolker.

Mae'r gyfrol wedi'i seilio ar ymchwil helaeth i archif bersonol Kubrick yn ogystal â mwy nag ugain o gyfweliadau newydd gyda rhai a weithiodd ar y ffilm.

Meddai Nathan Abrams:

Yr Athro Nathan Abrams.Yr Athro Nathan Abrams.“Ugain mlynedd ers ei rhyddhau, mae  Eyes Wide Shut Stanley Kubrick yn parhau i fod yn ffilm gymhleth, weledol gref am fywyd teuluol, cynyrfiadau rhywiol, a breuddwydion. Bu ar feddwl y cyfarwyddwr am tua hanner can mlynedd cyn iddo ei chynhyrchu yn y diwedd.

“Gan ddefnyddio Archif Stanley Kubrick yn yr University of Arts, Llundain, a chyfweliadau gyda rhai a gymerodd ran yn y cynhyrchiad, rydym wedi creu archeoleg o'r ffilm sy'n olrhain ei datblygiad o'i gwreiddiau hyd at ei chwblhau, sut cafodd ei derbyn a beth fu ei hanes wedyn.

“Mae'r llyfr hefyd yn werthfawrogiad o'r gwaith enigmatig hwn a'i greawdwr, a oedd yr un mor enigmatig.

“Bydd hefyd yn dweud pethau wrthych am y ffilm nad ydych wedi'u clywed o'r blaen.”

Mae Nathan Abrams hefyd wedi cyhoeddi'n ddiweddar Stanley Kubrick: New York Jewish Intellectual gyda Rutgers University Press.

Cyhoeddir Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick and the Making of His Final Film gan Wasg Prifysgol Caergrawnt

Mae Eyes Wide Shut yn ffilm am gariad, priodas, cenfigen, anffyddlondeb a rhyw. Gyda Tom Cruise a Nicole Kidman yn actio'r prif rannau, daeth yn enwog am ei golygfa o loddest rywiol, y saethiad parhaus hiraf yn hanes sinema. 

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2019