Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

The American New Wave: A Retrospective

'The American New Wave: A Retrospective'

Adeilad Cerddoriaeth, 4 - 6 Gorffennaf 2017 -  9yb - 5yh

Roedd y gynhadledd hon yn trafod etifeddiaeth ddiwylliannol, wleidyddol ac esthetig yr "American New Wave", hanner can mlynedd ers ei ymddangosiad. Edrychodd o'r newydd ar y ffilmiau a gynhyrchwyd yn ystod y cyfnod byr hwn ac ystyriodd eu harwyddocâd parhaus. Trafododd y ffilmiau a gynhyrchwyd gan y cyfarwyddwyr hyn yn y blynyddoedd ar ôl 1980 er mwyn gweld am ba hyd y bu i werthoedd a delfrydau'r cyfnod cynharach barhau, neu a chawsant eu treulio gan y geidwadaeth ddiwylliannol sydd wedi dominyddu sinema prif ffrwd ers hynny. Ymchwiliodd i'r gwneuthurwyr ffilmiau y gellir eu hystyried yn olynwyr y symudiad ac sydd wedi ymdrin â deunydd heriol yn y cyfnod mwy diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2019