Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Trydydd safle yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru i Nia

Daeth Nia Davies Williams, myfyrwraig MA mewn cerddoriaeth yn Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol yn drydydd yng Nghystadleuaeth Cân i Gymru neithiwr (3.3.12)

Derbyniwyd dros 120 o ganeuon ar gyfer y gystadleuaeth eleni, ac roedd Cain, cân â gyfansoddwyd gan Nia efo geiriau gan Sian Owen yn un o wyth a ddewiswyd i gystadlu yn y rownd derfynol yn fyw ar S4C.  Daeth Cain, yn drydedd, gan ennill gwobr o £1,000.  Roedd y gystadleuaeth yn gyfuniad o bleidleisiau gwylwyr a sgôr gan y panel o feirniaid, sef Heather Jones, Alun ‘Sbardun’ Huws, Ynyr Roberts a Lisa Jên Brown.

Mae cyfle i wylio’r cystadlu eto ar nos Sadwrn 10 Mawrth am 9.30, neu unrhyw bryd ar Clic

Cydweithiodd Nia gyda’r awdures Sian Owen i gyfansoddi’r gân er nad oedd y ddwy wedi cwrdd o’r blaen.

Dywedodd Nia,

“Daeth awdur y geiriau, Sian Owen o Farianglas, Ynys Môn i gysylltiad pan glywodd fy mod yn chwilio am eiriau. Cynigiodd y geiriau oedd ganddi ac mi es ati i’w gosod i gerddoriaeth a’i yrru mewn i Cân i Gymru.”

“Mae’r geiriau yn cymharu gêm gwyddbwyll gyda bywyd. Fel y sgwariau yn y gêm, mae bywyd yn medru bod yn ddu neu’n llwyd ar adegau ond mae yna bob amser fan gwyn o fewn cyrraedd. Mae cariad o hyd yn sgwaryn gwyn.”

Mae modd gwrando ar gân Nia a Sian yma

Nid dyma’r tro cyntaf i Nia, cyn-ddisgybl Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, gael llwyddiant yn y gystadleuaeth. Aeth i’r wyth olaf yn ôl yn 2004 gyda Gadael, cân a gyfansoddwyd ganddi ar y cyd â Huw Erith.

Er bod Nia wedi bod yn cyfansoddi ymhell cyn iddi gychwyn ei MA ym Mhrifysgol Bangor, mae’n dweud fod astudio cerddoriaeth yn sicr wedi helpu.

Fel rhan o’i chwrs MA sydd yn canolbwyntio ar ymdriniaeth o gerddoriaeth gyda chleifion sydd yn dioddef o ddementia, bydd Nia yn teithio i’r Unol Daleithiau mis Mai. Eglurodd,

“Fe fues i’n ffodus iawn i gael fy nerbyn i draddodi papur ar y berthynas rhwng cerddoriaeth a dementia yng nghynhadledd ryngwladol y Society for the Arts in Healthcare, Detroit, ac rwy’n ystyried parhau gyda fy astudiaethau yn y maes newydd yma ym Mangor blwyddyn nesaf gyda Gwawr Ifan."

Ganed Sian Owen yn Llanuwchllyn ond fe'i magwyd yn Ynys Môn. Mae hi’n gweithio fel cyfieithydd, awdur a golygydd ar ei liwt ei hun. Ynghyd â chyhoeddi ei nofel gyntaf i oedolion yn 2009, Mân Esgyrn, mae Sian yn aelod o dîm Talwrn y Beirdd Bro Alaw, ac yn gyn-enillydd Cystadleuaeth Farddoniaeth Ryngwladol Féile Filíochta.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2012