Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol Cerddoriaeth yn ail-agor ar ôl gwerth £2M o waith ail-ddatblygu

Bu Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn dathlu ei hagoriad ar ôl gwaith ail-ddatblygu gyda seremoni ar gyfer staff a myfyrwyr.

Roedd y seremoni yn dathlu cwblhau gwaith adnewyddu gwerth £2filiwn ar yr adeilad, gan greu cyfleusterau haeddiannol i un o'r pum adran cerddoriaeth gorau yn y DU fel y pleidleisiwyd gan fyfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2016.

Agorwyd yr adeilad yn swyddogol gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Canghellor y Brifysgol. Mwynhaodd staff, myfyrwyr a chyfeillion yr Ysgol berfformiad gan Fand Pres y Brifysgol yn ogystal â chael cyfle i wrando ar ymarferion cerddorol amrywiol yn ystod y prynhawn.

Mae'r gwaith wedi cynnwys trin yr adeilad yn ei gyfanrwydd ac adnewyddu'r holl gyfarpar mecanyddol a thrydanol

Mae’r adeilad wedi cael ei gwneud yn fwy hygyrch i bawb trwy osod lifft ac adeiladu ramp er mwyn creu mynediad hygyrch i'r adeilad trwy'r estyniad newydd, yn ogystal ag ail-drefnu rhan ganolog y llawr gwaelod. Mae'r adeilad hefyd yn cynnwys ystafelloedd ymarfer acwstig newydd a thu allan mae teras a seddi newydd.

Dywedodd yr Athro Chris Collins, Pennaeth yr Ysgol Cerddoriaeth: "Mae’r trawsnewid i’r adeilad arbennig hwn yn anhygoel. Mae cyntedd newydd ffasiynol erbyn hyn yn arwain yn uniongyrchol i Neuadd Mathias sydd wedi'i hadfer yn hyfryd ac wedi ei thrin yn acwstig. Mae'r adeilad cyfan yn gynhesach, yn oleuach ac yn le gwych i astudio ynddo. Ynghyd ag ystafelloedd ymarfer Gartherwen, Pontio, ac ein neuaddau cyngerdd gwych ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, mae'r cyfleusterau hyn yn gwneud Bangor yn amgylchedd delfrydol i astudio cerddoriaeth. Bydd y myfyrwyr wrth eu bodd, ac edrychaf ymlaen yn arw i'w gweld yn gwneud y defnydd gorau ohono."

Dywedodd Yr Athro John G Hughes, Llywydd ac Is-ganghellor: "Gyda’r Ysgol Cerddoriaeth yn cyflawni cyfradd boddhad o 100%, ac ar frig tabl eu pwnc yn y DU yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016, bydd y datblygiad newydd hwn yn caniatáu i ni ddarparu cyfleusterau addysgu, dysgu ac ymchwil rhagorol am flynyddoedd lawer i ddod."

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2016