Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Archif Newyddion

Archif Newyddion: Rhagfyr 2013

Datblygu system siarad â chyfrifiaduron yn Gymraeg

Mae Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor newydd gael grant gwerth £56,000 gan gronfa Technoleg a’r Gymraeg Lywodraeth Cymru a buddsoddiad gan gronfa ddigidol S4C i ddatblygu mwy ar adnabod lleferydd ar gyfer y Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Rhagfyr 2013

A all gosod negeseuon ar sigarennau ein darbwyllo i beidio ag ysmygu?

Bu dau academydd o Ysgol Fusnes enwog Prifysgol Bangor wrthi’n defnyddio eu gwybodaeth o astudiaethau marchnata a rheolaethol er mwyn ymchwilio i gyfwng newydd o gyfleu’r neges dim ysmygu, sef y sigarét ei hun.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Rhagfyr 2013

Edrych ar sut mae ein hymennydd yn asesu ‘bargen’

Mae’n ymddangos nad ydym mor dda am adnabod ‘bargen’ a manteisio ar gynigion archfarchnadoedd ag yr ydym yn credu. Dyna awgrym canlyniadau cynnar astudiaeth a fu’n archwilio ymennydd siopwyr wrth iddynt ymgymryd â thasg ‘siopa’.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2013

George Osborne yn cyfarfod â'r Food Dudes

Primary School pupils following a healthy eating project run by a Bangor University ‘spin-out’ social enterprise, met with UK Chancellor George Osbourne MP recently.

The children at St Vincent’s RC Primary school in Knutsford, Cheshire are following a new pilot programme of the Food Dudes project which is designed to improve healthy eating amongst children.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2013

Myfyriwr a raddiodd ym Mhrifysgol Bangor yn treulio amser yn adrodd ar reolaeth pysgodfeydd Chile

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2013

Bangor i groesawu Ysgolheigion o bwys

Bydd Prifysgol Bangor yn croesawu arweinwyr rhyngwladol y dyfodol i astudio yn y Brifysgol o dan  raglen Ysgoloriaethau Chevening, sydd yn rhaglen uchel ei pharch. Mae'r Brifysgol yn un o’r ychydig brifysgolion yn y DU i groesawu Ysgolorion Chevening ac yn ymuno â phrifysgolion Caergrawnt a Durham wrth gynnig y rhaglen Ysgoloriaethau Partneriaeth Ganolog.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2013

Galw ar fyfyrwyr i ddewis yn ddoeth y gaeaf hwn

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael eu hannog i wneud 'Dewis Doeth' ar gyfer triniaeth iechyd y gaeaf hwn yn dilyn ymgyrch genedlaethol ar y campws.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2013

Partneriaeth traws diwydiant yn cyflwyno darllediad cenedlaethol.

Mae partneriaeth 18mis rhwng Ensemble Preswyl Venue Cymru a Phrifysgol Bangor, Ensemble Cymru gyda chwmni teledu, Cwmni Fflic wedi bod ar waith i godi proffil cerddoriaeth glasurol yn sylweddol, i gynulleidfaoedd teuluol ar draws Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2013

Cynhadledd yr G8 yn cyhoeddi project ymchwil gwerth £4 miliwn ynghylch gwella bywyd gyda dementia

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn £4 miliwn i arwain y project ‘Gwella profiad Dementia a gwella bywyd gweithgar: Byw'n dda gyda dementia’ (IDEAL).  Cynhelir yr astudiaeth ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Brunel, Ysgol Economeg Llundain, King’s College Llundain, Prifysgol Sussex, y 'Research Institute for the Care of Older People (RICE)', y Gymdeithas Alzheimer ac 'Innovations in Dementia CIC'.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2013

Defnyddio modelau i ddeall hydrodynameg

Mae technoleg llanw a thonnau o’r diwedd wedi dechrau yn boblogaidd, ac mae Prydain yn arwain y byd ym maes ynni o’r tonnau a’r llanw. Mae Prifysgol Bangor yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad yr adnodd ynni adnewyddol bwysig hon. Fel y mae’r diwydiant yn symud tuag at fasnacheiddio ar raddfa fawr, mae arbenigwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd dyfeisiau i’r eithaf.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2013

Prifysgol Bangor yn cyflwyno siec am dros £ 12,000 i’r elusen lleol Tŷ Gobaith

Yn ddiweddar, cyflwynodd Prifysgol Bangor siec am dros £ 12,000 i’r elusen lleol Tŷ Gobaith ar ôl blwyddyn lwyddiannus arall o godi arian.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2013

Gwobrwyo myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Roedd pencampwr y byd sydd newydd ennill dwy fedal aur ymhlith y myfyrwyr a dderbyniodd wobrau ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013

Parhau i fuddsoddi yn y profiad a gaiff myfyrwyr

 

Mae cyfleusterau chwaraeon newydd a Chanolfan newydd gyffrous i'r Celfyddydau ac Arloesi ymysg y datblygiadau niferus sydd ar y gweill i gyfoethogi ymhellach y profiad a gaiff myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. 

Mae rhai o'r newidiadau hyn i'w gweld eisoes yn datblygu ar y campws. Mae adeilad Pontio - canolfan newydd i'r celfyddydau yn y Brifysgol - yn tyfu'n gyflym. Disgwylir i'r ganolfan hon, sydd wedi costio dros £40m, agor ym mis Hydref 2014.   

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2013

Rhaglen flaenllaw ac arloesol i ymchwilwyr yn ennill gwobr genedlaethol

Mae rhaglen ddatblygu flaenllaw yng Nghymru a ddisgrifir fel un arloesol ac sy'n harneisio doniau prif ymchwilwyr Cymru i helpu i ddelio â rhai o heriau mwyaf cymdeithas wedi ennill gwobr genedlaethol.  

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2013

Astudio gwenwyn nadredd wedi dilyniannu genom cyfan neidr wenwynig y Merchgobra

Am y tro cyntaf, mae gwyddonwyr sy’n astudio gwenwyn nadredd wedi dilyniannu genom cyfan neidr wenwynig, y Marchgobra, a chadarnhau damcaniaeth a oedd wedi’i chynnig o’r blaen ond heb ei dogfennu’n dda, yn egluro sut y cynhyrchir gwenwyn neidr a’r hyn a arweiniodd at gymhlethdod mawr y gwenwynau sy’n cynnwys dwsinau o docsinau unigol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2013

Marchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Os ydych chi'n chwilio am anrhegion Nadolig unigryw ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu, does dim rhaid i chi edrych ymhellach na Marchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor, a gynhelir ddydd Gwener, 6 Rhagfyr yn Neuadd Prichard-Jones y Brifysgol, rhwng 12-5pm.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2013

Cyfraniad seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar i wella iechyd a lles yng Nghymru yn cael sylw aelodau'r Senedd

Cafodd Aelodau'r Cynulliad a pobol proffesiynol o feysydd iechyd a gofal eu gwahodd i dderbyniad yn y Senedd yng Nghaerdydd heddiw (3.12.13) i glywed sut mae dulliau arloesol o ymdrin ag iechyd a lles yn cael eu rhoi ar waith yng Nghymru a mannau eraill o ganlyniad i waith y Ganolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2013

Dr Rowan Williams: ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’

Bydd Dr Rowan Williams, Pennaeth Coleg Magdalene, Caer-grawnt a chyn-Archesgob Caer-gaint, yn ymweld â Phrifysgol Bangor ddydd Mercher 11 Rhagfyr i draddodi darlith ar ‘R.S. Thomas, Christianity and Buddhism’.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2013