Parcio

Mae angen trwydded barcio i barcio ym meysydd parcio’r Brifysgol. Mae trwyddedau ar gael i’r staff, y myfyrwyr, ymwelwyr a chontractwyr sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd gofynnol. Cofiwch, dyw trwydded barcio DDIM yn sicrhau lle parcio i chi.

Yn ôl Rheoliadau Parcio’r Brifysgol mae’n rhaid bod trwydded ddilys ar unrhyw gerbyd a gaiff ei barcio ym meysydd parcio’r Brifysgol ac mae’n rhaid parcio mewn llecyn parcio dynodedig. Os bydd y Rheoliadau’n cael eu torri, yna gellir rhoddi Hysbysiad Parcio Sifil (HPS). Mae HPS Prifysgol Bangor yn £80 (ac mae gostyngiad i £40 os telir yn fuan).