Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffiliau'r tîm

Mae’r Ysgol Seicoleg yn falch o gael tîm addysgu ymroddedig i ganolbwyntio ar sicrhau addysgu a gofal bugeiliol o'r safon uchaf i bob myfyriwr. Mae pob aelod o'r tîm addysgu wedi'u lleoli yn adeilad Wheldon a dyma'r academyddion yr ydych yn debygol o gael y rhan fwyaf o gysylltiad â nhw yn ystod eich gradd ym Mangor (yn arbennig yn eich blwyddyn gyntaf). Os hoffech wybod mwy am y tîm addysgu, dyma'r lle i ddarganfod beth mae Dr Short yn ei ddysgu neu beth yw maes ymchwil Dr. Bowman. Cliciwch ar y lluniau isod neu'r cysylltiadau yn y ddewislen i ddarllen proffil personol unigol pob aelod.

Stephanie Baines

Darllenwch broffil Stephanie yma

Mike Beverley

Darllenwch broffil Mike yma

Caroline Bowman

Caroline Bowman

Darllenwch broffil Caroline yma

Awel Vaughan-Evans

Darllenwch broffil Awel yma

Image of Fran Cole

Fran Garrad-Cole

Darllenwch broffil Fran yma

image of Thandiwe Gilder

Thandiwe Gilder

Darllenwch broffil Thandi yma

image of nia

Nia Griffith

Darllenwch broffil Nia yma

Gareth Harvey

Image of Steve

Steve Hosier

Darllenwch broffil Steve yma

Azlina Amir Kassim 

Darllenwch broffil Azlina yma

Image of Tracey

Tracey Lloyd

Darllenwch broffil Tracey yma

Helen Morgan

Darllenwch broffil Helen yma

Judith Roberts

Darllenwch broffil Judith yma

Image fo Fay Short

Fay Short

Darllenwch broffil Fay yma

Simon Viktor

Darllenwch briffol Simon yma

 

Dyma'r tîm sy'n arwain y gweithgareddau addysgu yn yr Ysgol ac sy'n gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith dysgu, yn arbennig felly gyda'r flwyddyn gyntaf, ond mae ein holl Staff Academaidd, dros 50 ohonynt, yn dysgu rhywfaint a chewch wybod mwy amdanynt a'u diddordebau ymchwil yma.