Trefn Cwynion Myfyrwyr

Trefn 01 - Agor

Fersiwn ddiweddaraf: Awst 2019: Mewn grym o 1 Awst 2019

Mae hwn yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Diweddariad cyffredinol.

Fersiynau Blaenorol

Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor