Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithdrefn Uniondeb Academaidd 

Trefn 05 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: Awst 2019: Mewn grym o 1 Awst 2019
Mae hwn yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Diweddariad cyffredinol.

Fersiynau Blaenorol
Mae'r holl fesiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Ffurflen Gyfeirio at y Panel Ymchwilio

Ffurflen Apelio

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor